Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki bdf

.bdf Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Binary Data File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.BDF opcja № 1

Format danych binarnych możliwy do odczytu przez programy analizy danych sądowych; służy do identyfikacji surowych danych odzyskanych z bloków nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym.

Więcej informacji

Pliki BDF są rozpoznawane przez e-mail Detective, program komputerowy, który może wyodrębniać tekst i obrazy z plików e-mail AOL.

Programy, które otwierają pliki BDF

Typ pliku 2BSDiff Patch File

Twórca N/A
Kategoria Pliki gier
Format N/A

.BDF opcja № 2

Format poprawki używany do aktualizacji ROM gier wideo; może również służyć do tworzenia poprawek do plików binarnych.

Więcej informacji

Krosowanie jest często wykonywane na ROMach gier wideo z jednego z dwóch powodów. Jednym z powodów jest to, że użytkownik chce zagrać w grę w języku angielskim, która nie była oryginalnie stworzona dla użytkowników angielskich. Innym powodem jest to, że użytkownik chce zmienić rozgrywkę, na przykład kolejność poziomów lub dialog znaków.

Narzędzia bsdiff / bspatch mogą być używane do tworzenia i stosowania plików łatki BDF:

UWAGA: Rozszerzenie pliku .BSDIFF może być również użyte zamiast rozszerzenia BDF, ale jest ono mniej powszechne.

Programy, które otwierają pliki BDF

Typ pliku 3Glyph Bitmap Distribution Format

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki czcionek
Format N/A

.BDF opcja № 3

Format czcionki oparty na ASCII stosowany w systemach Macintosh i Windows; przechowuje czcionki ekranowe Adobe jako dane czytelne dla człowieka; należy umieścić w folderze czcionek systemowych, aby były rozpoznawane przez aplikacje.

Więcej informacji

Pliki BDF są przywoływane przez programy uzyskujące dostęp do czcionek systemowych.

Programy, które otwierają pliki BDF
Windows
FontForge
Fontlab FONmaker
Okino Computer Graphics PolyTrans
Linux
FontForge
Macintosh
FontForge

Typ pliku 4Bulk Data Input File

Twórca MSC Software
Kategoria Pliki danych
Format Text

.BDF opcja № 4

Plik wejściowy używany przez MSC Nastran, program do analizy struktur, takich jak samoloty, budynki i statki kosmiczne; zawiera definicje danych masowych do wprowadzenia do MSC Nastran w celu analizy poziomów naprężenia i odkształceń w modelowych strukturach; obejmuje takie informacje, jak nazwa zbiorczych danych, liczba siatek i położenie węzłów elementów składających się na modele; dane pojawiają się w języku programowania FORTRAN, pierwotnie opracowanym przez IBM i oznacza Formula Translating System.

Więcej informacji

Pliki BDF są podzielone na 5 sekcji:

UWAGA: Plik BDF jest podobny do plików .NAS i .DAT , które są używane do wprowadzania danych przez MSC Nastran.

Programy, które otwierają pliki BDF

Typ pliku 5MIDAS BDF Disk Image File

Twórca N/A
Kategoria Pliki obrazów dysków
Format N/A

.BDF opcja № 5

Format obrazu dysku wykorzystywany przez oprogramowanie ESO-MIDAS (Europejskie Obserwatorium Południowe - Monachium - Image Data Analysis System); służy przede wszystkim do przechowywania danych astronomicznych, takich jak fotometria gwiazdowa i powierzchniowa.

Więcej informacji

Może być odczytywany i analizowany na systemach Unix i Open VMS przy użyciu oprogramowania ESO-MIDAS.

Programy, które otwierają pliki BDF
Linux
ESO-MIDAS

Informacje o plikach BDF

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem BDF i jak go otworzyć.

Typ pliku MIDAS BDF Disk Image File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.