Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki jrxml

.jrxml Rozszerzenie pliku

Typ pliku JasperReports Layout File

Twórca Jaspersoft
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki JRXML?

Plik używany przez JasperReports, bibliotekę Java używaną do programowego tworzenia raportów; zawiera definicję projektu raportu w formacie XML; obejmuje elementy projektu, takie jak układ raportu, pola tekstowe, obrazy, wykresy, parametry i zmienne.

Więcej informacji

Pliki JRXML są kompilowane do plików .JASPER , które mogą służyć do tworzenia raportów.

Programy, które otwierają pliki JRXML

Informacje o plikach JRXML

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem JRXML i jak go otworzyć.

Typ pliku JasperReports Layout File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.