Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ustar

.ustar Rozszerzenie pliku

Typ pliku Uniform Standard Tape Archive Format File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format Binary

Czym są pliki USTAR?

Plik archiwum utworzony przy użyciu formatowania USTAR, który definiuje małe rozszerzenie do formatu .TAR ; przechowuje kolekcję plików w nieskompresowanym formacie; rozszerza specyfikację TAR o dłuższą definicję nagłówka, obsługę dłuższych zarchiwizowanych nazw plików i obsługę większej ilości informacji o każdym pliku w archiwum.

Więcej informacji

Archiwa USTAR są obsługiwane przez wiele nowoczesnych aplikacji, które również otwierają pliki TAR.

Programy, które otwierają pliki USTAR
Macintosh
Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

Informacje o plikach USTAR

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem USTAR i jak go otworzyć.

Typ pliku Uniform Standard Tape Archive Format File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.