Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki i5z

.i5z Rozszerzenie pliku

Typ pliku IUCLID 5 Import/Export File

Twórca IUCLID
Kategoria Pliki danych
Format Zip

Czym są pliki I5Z?

Format danych naukowych wykorzystywanych do eksportowania i importowania danych do IUCLID 5; może zawierać kilka plików danych sformatowanych w XML i skompresowanych do jednego archiwum .ZIP ; IUCLID to aplikacja do przechwytywania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych o właściwościach substancji chemicznych.

Więcej informacji

IUCLID oznacza "International Uniform ChemicaL Information Database." Prowadzi je Europejskie Biuro ds. Chemikaliów (EBC).

Programy, które otwierają pliki I5Z
Windows
IUCLID5

Informacje o plikach I5Z

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem I5Z i jak go otworzyć.

Typ pliku IUCLID 5 Import/Export File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.