Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xtp

.xtp Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1xTime Project Document

Twórca adnx
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.XTP opcja № 1

Projekt dostępny przez xPlan, aplikację do zarządzania projektami; podobny do pliku .PJ2 i .PJM ; stworzony przez program app4mac xTime Project, który stał się xPlan; zawiera dane wejściowe projektu, takie jak budżet, zadania projektowe, dni wolne i czas trwania zadania.

Więcej informacji

UWAGA: xPlan może otworzyć plik XTP i inne pliki powiązane z aplikacją xTime Project.

Programy, które otwierają pliki XTP

Typ pliku 2InfoPath Template Part File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki układu strony
Format N/A

.XTP opcja № 2

Plik używany przez oprogramowanie do tworzenia formularzy Microsoft InfoPath; zapisuje część formularza i może zawierać tekst, pola i inne elementy formularza; pozwala na ponowne użycie tych samych elementów w wielu szablonach formularzy ( .XSN files).

Programy, które otwierają pliki XTP

Typ pliku 3AutoCAD Exported Tool Palettes File

Twórca Autodesk
Kategoria Pliki ustawień
Format Binary

.XTP opcja № 3

Plik danych palety używany przez AutoCAD, aplikacja CAD do projektowania 3D i dokumentacji; przechowuje definicje narzędzi w palecie znajdującej się w interfejsie użytkownika programu AutoCAD; służy do eksportowania poszczególnych palet, które mogą być importowane przez inną instalację programu AutoCAD.

Więcej informacji

Palety narzędzi są przechowywane lokalnie w plikach .ATC . Jednak plików ATC nie można udostępniać bezpośrednio innym użytkownikom. Dlatego należy używać plików XTP do udostępniania palet.

Programy, które otwierają pliki XTP
Windows
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018
Macintosh
Autodesk AutoCAD

Typ pliku 4XTree Data File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.XTP opcja № 4

Format danych zapisany przez XTree, popularne narzę dzie do zarzĘ ... dzania dyskiem DOS / Windows z lat 80. i na poczĘ ... tku lat 90.

Programy, które otwierają pliki XTP
Windows
Symantec XTree Pro
Symantec XTree Gold
Symantec XTree Easy

Informacje o plikach XTP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XTP i jak go otworzyć.

Typ pliku XTree Data File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.