Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .guides

.guides Rozszerzenie pliku

Typ pliku xScope Guides File

Twórca The Iconfactory
Kategoria Pliki danych
Format Binary

Czym są pliki plik GUIDES?

Plik utworzony przez xScope, program służący do projektowania makiet interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych; zapisuje zestaw prowadnic, które są pionowymi lub poziomymi znacznikami na makiecie interfejsu użytkownika; umożliwia przewodnikom zapamiętanie i ponowne wykorzystanie w wielu projektach interfejsu.

Więcej informacji

Aby otworzyć plik GUIDES w xScope, wybierz Przewodniki → Otwórz przewodniki ... z menu aplikacji. Aby zapisać przewodniki, wybierz Przewodniki → Zapisane przewodniki jako ....

Programy, które otwierają GUIDES pliki

Informacje o plikach GUIDES

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .guides i jak go otworzyć.

Typ pliku xScope Guides File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.