Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki asm

.asm Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Assembly Language Source Code File

Twórca N/A
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Text

.ASM opcja № 1

Program napisany w języku asemblerowym, język programowania niskiego poziomu, który można przekonwertować na język maszynowy; może być edytowany za pomocą edytora tekstu i uruchamiany przy użyciu programu asemblerowego, takiego jak HLA, MASM, FASM, NASM lub GAS.

Programy, które otwierają pliki ASM
Windows
gVim
GNU Emacs
Microsoft Notepad
Linux
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Vim
Pico
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Apple Xcode

Typ pliku 2Pro/ENGINEER Assembly File

Twórca Parametric Technology
Kategoria Pliki danych
Format Binary

.ASM opcja № 2

Plik złożenia stworzony przez Pro / ENGINEER, program służący do projektowania trójwymiarowych produktów; zawiera jedną lub więcej części projektu ( .PRT files) i ich specyfikacje montażowe; używane do łączenia części w zmontowany komponent.

Programy, które otwierają pliki ASM
Windows
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Parametric Technology Creo
Autodesk Fusion 360
Autodesk Inventor
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360

Typ pliku 3Visual Studio Assembler Source Code File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Text

.ASM opcja № 3

Plik kodu źródłowego złożenia stworzony przez Microsoft Visual Studio, program do programowania systemu Windows; zawiera niskopoziomowy kod źródłowy, który można przetłumaczyć bezpośrednio na kod maszynowy; zwykle używane tylko do optymalizacji małych segmentów kodu aplikacji.

Więcej informacji

Ponieważ kod assemblera jest zazwyczaj trudniejszy do zapisania niż kod C lub C ++, pliki ASM są często łączone z plikami C lub C ++, które obsługują większość logiki aplikacji.

Programy, które otwierają pliki ASM
Windows
Microsoft Visual Studio

Typ pliku 4Solid Edge Assembly File

Twórca Siemens
Kategoria Pliki CAD
Format Binary

.ASM opcja № 4

Plik złożenia stworzony przez Solid Edge, program CAD służący do tworzenia projektów produktów; zawiera projekt zespołu, który może obejmować jedną lub więcej części; służy do przechowywania danych projektowych do symulacji procesów montażu produkcyjnego.

Programy, które otwierają pliki ASM
Windows
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Siemens Solid Edge
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks

Informacje o plikach ASM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ASM i jak go otworzyć.

Typ pliku Solid Edge Assembly File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.