Oprogramowanie : Autodesk : Autodesk Inventor

Autodesk Inventor

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Twórz, symuluj i dokumentuj projekty mechaniczne 3D
  • Wymiana danych z innymi aplikacjami CAD, takimi jak CATIA V5 i UGS
  • Bezpośrednio otwiera pliki DWG programu AutoCAD

Autodesk Inventor to aplikacja CAD używana do tworzenia cyfrowych prototypów 3D do projektowania, wizualizacji i symulacji produktów. Jest rozwijany wyłącznie dla systemu Windows.

Autodesk Inventor oferuje narzędzia, które umożliwiają tworzenie i symulowanie projektów mechanicznych. Oferuje bezpłatne narzędzia do modelowania formularzy, które umożliwiają wybór prymitywu w formie swobodnej, który najbardziej przypomina kształt projektu i kształtuje go w pożądanym dziele. Obejmuje funkcje trybu ekspresowego, które pomagają projektować i edytować duże projekty zespołów, w tym części składające się na projekty. Można również wygenerować dokumentację techniczną i produkcyjną bezpośrednio z cyfrowego prototypu. Pomaga to w szybszym dostarczaniu projektów i zmniejsza liczbę błędów.

Program Inventor umożliwia przewidywanie, w jaki sposób prototyp będzie działał w rzeczywistym świecie. Wszechstronne narzędzia symulacji ruchu i analizy naprężeń umożliwiają symulację projektu. Możesz zdefiniować obciążenia podczas jazdy, prędkości sprężyny, charakterystyki tarcia i współczynniki tłumienia dla symulacji. Ponadto narzędzia graficzne programu Inventor pomagają w czytaniu i zrozumieniu działania projektu. W programie Inventor można bezpośrednio otwierać pliki programu AutoCAD DWG w programie Inventor, aby wyświetlać, drukować i mierzyć projekty. Program Inventor automatycznie tworzy warstwy i style wymiarowania i tekstu na podstawie stylów w pliku DWG. Program Inventor może także łatwo wymieniać dane z innymi programami CAD, takimi jak CATIA V5, SolidWorks i UGS.

Inventor to imponujący program 3D CAD. Oferuje użyteczne narzędzia do projektowania i obsługuje konkurencyjne formaty CAD. Autodesk Inventor to doskonałe narzędzie dla każdego, kto chce tworzyć profesjonalne mechaniczne projekty 3D.

Zaktualizowano: 27 grudnia 2017 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.dwg – AutoCAD Drawing Database File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Autodesk Inventor 2018

Obsługiwane typy plików
.ASM Pro/ENGINEER Assembly File
.PRT Creo Parametric Part File
.CATPRODUCT CATIA V5 Assembly File
.CATPART CATIA V5 Part File
.STP STEP 3D CAD File
.F3D Fusion 3D Design
.IDW Inventor Drawing
.3DM Rhino 3D Model
.IDE Inventor iFeature File
.IGS IGES Drawing File
.IPT Inventor Part File
.IPN Inventor Presentation File
.IPJ Inventor Project File
.IAM Inventor Assembly File
.JT JT Open CAD File
.EASM eDrawings Assembly File
.SLDASM SolidWorks Assembly File
.SLDPRT SolidWorks Part File
.SAT ACIS SAT 3D Model File
.STEP STEP 3D Model
.X_B Parasolid Model Part File
.IDV Inventor Design View File
.ILOGICVB iLogic VB File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.IGES IGES File
.X_T Parasolid Model Part File