Oprogramowanie : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Obsługuje wszystkie główne języki programowania
  • Zezwala na edycje rozszerzeń przez pakiety
  • Umożliwia rejestrowanie makr w celu automatyzacji żmudnej pracy
  • Obejmuje funkcje takie jak składanie kodu źródłowego i globalne wyszukiwanie i zastępowanie projektu

MacroMates TextMate to solidny edytor tekstów, który umożliwia wykonywanie różnych zadań, takich jak edycja kodu źródłowego, pisanie scenariuszy, uruchamianie zapytań SQL i tworzenie wpisów w blogu. Program obsługuje wszystkie główne języki programowania i działa na platformie Mac. Począwszy od wersji 2, MacroMates udostępnił kod źródłowy TextMate programistom, którzy chcą wprowadzić niestandardowe modyfikacje do edytora.

TextMate pozwala używać poleceń, makr, szablonów i fragmentów, aby ułatwić porządkowanie i tworzenie kod źródłowy. TextMate oferuje funkcję znajdowania i zamiany, która szybko znajduje i zastępuje tekst za pomocą kilku opcji filtrowania. Edytor tekstu posiada funkcję podświetlania i edycji wielu bloków kodu za pomocą dodatkowych kursorów. TextMate oferuje również sprytne zakończenie, które przewiduje, co zamierzasz wpisać, aby pomóc Ci szybciej kodować.

TextMate pozwala ci rozszerzyć edytor dzięki pakietom. Dzięki pakietom możesz dodawać gramatyki języka, a także łączyć makra, fragmenty kodu, polecenia, szablony i inne skróty w pakiecie dla edytora. Każda paczka oferuje skróty klawiszowe, które mogą być uruchamiane w celu wstawienia do kodu, co pomaga w bardziej wydajnym opracowywaniu kodu źródłowego. Możesz tworzyć własne niestandardowe pakiety w zależności od potrzeb związanych z rozwojem.

MacroMates TextMate to cenne narzędzie dla każdego programisty. Obsługuje wszystkie główne języki programowania, skróty klawiszowe i pakiety do rozszerzenia edytora. Każdy projektant lub programista Mac pracujący w kodzie powinien nadać temu edytorowi strzał.

Zaktualizowano: 25 września 2018 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.tmproject – TextMate Project

▶ Używane inne rozszerzenia plików MacroMates TextMate 2

Obsługiwane typy plików
.HS Haskell Script
.BSH BeanShell Script
.BIB BibTeX Bibliography Database
.PROFILE Bash Shell Profile
.SCPT AppleScript Script File
.STRINGS Text Strings File
.DTD Document Type Definition File
.S Source Code File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.M Objective-C Implementation File
.RJS Ruby Javascript File
.ADB Ada Body File
.MD Markdown Documentation File
.ERL Erlang Source Code File
.GROOVY Groovy Source Code File
.TMBUNDLE TextMate Bundle File
.M4 Macro Processor Library
.C C/C++ Source Code File
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.PY Python Script
.CONFIG Configuration File
.P Pascal Source Code
.BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File
.DBM ColdFusion Server File
.BASH_PROFILE Bash Interactive Login Shell File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.D D Source Code File
.TXT Plain Text File
.GO Go Source Code File
.XQ XQuery File
.TSV Tab Separated Values File
.F Fortran Source Code
.PCH Precompiled Header File
.PAS Pascal Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.R Rez Source Code File
.STY LaTeX Style
.XQM XQuery Module
.POD Perl POD File
.PDE Processing Development Environment Source Code File
.RBW Ruby Script
.TCL Tcl Script
.JAVA Java Source Code File
.PM Perl Module
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RB Ruby Source Code
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.RST reStructuredText File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
.TMPROJ TextMate Project File
.TMTHEME TextMate Theme File
.XSLT XSL Transformation File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.XML XML File
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LUA Lua Source File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.JSP Java Server Page
.MARKDN Markdown File
.ADS Ada Specification File
.ASCX ASP.NET User Control File
.MD Machine Description File
.GVY Groovy Source Code File
.PHP4 PHP 4 Web Page
.TPL Phorum Template
.F90 Fortran 90 Source Code File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.DIST Mac OS X Distribution Script
.INFO Generic Information File
.FPP Fortran Source Code
.FOR Fortran 77 Source File
.HPP C++ Header File
.SLST Game Data File
.NFO Warez Information File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.INF Setup Information File
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.RPY Python Script
.XSL XML Style Sheet
.MDOWN Markdown File
.SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
.XQY XQuery Source File
.HXX C++ Source Code Header File
.HTC HTML Component File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.CONF Generic Configuration File
.YAML YAML Document
.ASA ASP Configuration File
.HRL Erlang Header File
.LSP Lisp Program Source Code File