Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki profile

.profile Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Bash Shell Profile

Twórca The GNU Project
Kategoria Pliki systemowe
Format Text

.PROFILE opcja № 1

Profil powłoki używany przez programy końcowe Linux i Mac OS X; zawiera definicje środowiska powłoki, takie jak zmienne środowiskowe, skrypty do wykonania i inne instrukcje; służy do przechowywania predefiniowanych ustawień, które są ładowane po uruchomieniu programu powłoki.

Więcej informacji

Podczas otwierania terminalu Apple w Mac OS X program automatycznie wyszukuje plik PROFILE i wykonuje go wiersz po wierszu jako skrypt powłoki. Aby ręcznie uruchomić plik PROFILE, użyj polecenia source ~ / .profile.

Pliki PROFILE to ukryte pliki, które nie mają przedrostka nazwy pliku. Są zawsze nazywane .profile i znajdują się w katalogu domowym użytkownika.

UWAGA: Terminal Apple to program powłoki Bash.

Programy, które otwierają pliki PROFILE
Windows
IDM UltraEdit
Linux
GNU Bash
IDM UltraEdit
Macintosh
MacroMates TextMate
Apple App Store
GNU Bash
Apple Terminal
IDM UltraEdit

Typ pliku 2Pandemic Studios Game Player Profile

Twórca Pandemic Studios
Kategoria Pliki gier
Format Binary

.PROFILE opcja № 2

Profil gracza zapisany w jednej z gier Pandemic Studios trzeciej osoby; zawiera informacje o graczu, takie jak nazwa profilu, preferencje gracza i postęp w misjach kampanii; zapisane w katalogu \ GameData \ SaveGames \ instalacji gry.

Więcej informacji

Pliki PROFILE dotyczą gier Pandemic Studios, takich jak Star Wars: Battlefront 2, Mercenaries 2 i The Sabateur.

Programy, które otwierają pliki PROFILE
Windows
Pandemic Studios Star Wars: Battlefront II
Pandemic Studios Mercenaries 2: World in Flames
Pandemic Studios The Sabateur

Typ pliku 3Citrix Application Profile

Twórca Citrix
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

.PROFILE opcja № 3

Plik konfiguracyjny używany przez Citrix XenApp, pakiet oprogramowania służący do dostarczania zwirtualizowanego oprogramowania do systemów klienckich; przechowuje dane potrzebne do uruchomienia aplikacji strumieniowej do użytkownika.

Więcej informacji

Pliki PROFILE można edytować za pomocą programu Citrix Streaming Profiler dołączonego do oprogramowania XenApp.

Programy, które otwierają pliki PROFILE

Informacje o plikach PROFILE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PROFILE i jak go otworzyć.

Typ pliku Citrix Application Profile, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.