Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ogmu

.ogmu Rozszerzenie pliku

Typ pliku Origin Unicode Matrix File

Twórca OriginLab
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki OGMU?

Plik OGMU zawiera książkę macierzy utworzoną przez Origin 2018 i późniejszą, aplikację do analizy i graficznej analizy danych naukowych i inżynieryjnych. Przechowuje jeden lub więcej arkuszy matrycy, które zawierają kolumny i wiersze liczb, znaków specjalnych lub spacji. Pliki OGMU przechowują również inne informacje o macierzy, takie jak nazwy arkuszy, funkcje matematyczne, wymiary macierzy, styl i formatowanie oraz typ danych.

Więcej informacji

Pliki OGMU zastąpione plikami .OGM , które zostały użyte do zapisania skoroszytów w Origin przed wersją 2018. Pliki OGMU są zapisywane w formacie Unicode, który ma zalety związane z wydajnością w porównaniu ze starszym formatem pliku OGM.

Możesz otwierać pliki OGMU przy pomocy Origin i Origin Viewer. Origin jest dostępna tylko dla systemu Windows i jest podstawowym programem używanym do tworzenia, otwierania i edytowania plików OGMU. Po otwarciu w Origin macierz pojawia się jako okno w otwartym projekcie (plik .OPJ lub .OPJU ). Aplikacja Origin Viewer służy również do wyświetlania plików OGMU i oferuje funkcje w porównaniu z Origin, ponieważ jest bezpłatna i może być używana w systemach Windows i macOS.

Aby otworzyć plik OGMU w Origin, wybierz Plik → Otwórz ... , wybierz typ pliku "Origin Window .ogmu", przejdź do lokalizacji pliku OGMU i kliknij Otwórz.

Możesz zapisać matryce Origin jako szablony, aby zachować ustawienia, które będą używane z innymi tworzonymi macierzami . Aby to zrobić, wybierz Plik → Zapisz szablon jako ..., a Origin utworzy plik .OTMU do przechowywania szablonu.

Programy, które otwierają pliki OGMU

Informacje o plikach OGMU

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem OGMU i jak go otworzyć.

Typ pliku Origin Unicode Matrix File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.