Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki oem

.oem Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1OEM Setup File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

.OEM opcja № 1

Plik producenta oryginalnego sprzętu (OEM) używany podczas konfiguracji systemu operacyjnego Windows w trybie tekstowym; zawiera listę komponentów sprzętowych, plików do skopiowania dla każdego komponentu sprzętowego oraz listę kluczy rejestru i wartości do utworzenia dla każdego komponentu.

Więcej informacji

Pliki OEM są zwykle używane do ładowania systemów operacyjnych Windows, ładując określone sterowniki urządzeń. Typowy plik OEM używany w konfiguracji systemu Windows nosi nazwę txtsetup.oem.

Programy, które otwierają pliki OEM

Typ pliku 2OEMEdit Save File

Twórca McSherry Hardware UK
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.OEM opcja № 2

Plik stworzony przez OEMEdit, program służący do edycji danych OEM w systemach Windows Vista, Windows 7 i Windows 8; zapisuje informacje o producencie i modelu systemu, odniesienie do grafiki logo i opcjonalne informacje pomocnicze (numer telefonu itp.); może być użyty do zastosowania tych samych informacji systemowych na wielu komputerach.

Więcej informacji

Możesz zastosować edycję OEM, klikając przycisk Zapisz w interfejsie OEMEdit. Możesz przejrzeć zaktualizowane informacje OEM w Panelu sterowania Windows w System i Bezpieczeństwo → System.

UWAGA: Pliki OEM zapisane przez OEMEdit nie używają prefiksu nazwy pliku i mają nazwę .oem.

Programy, które otwierają pliki OEM
Windows
OEMEdit

Informacje o plikach OEM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem OEM i jak go otworzyć.

Typ pliku OEMEdit Save File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.