Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki tfa

.tfa Rozszerzenie pliku

Typ pliku TreeSoft CashFlow Analysis Data File

Twórca treeSoft
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki TFA?

Plik danych zapisany przez treeSoft CashFlow Analysis, projekt prognozowania i wyceny środków pieniężnych; oferuje pełną analizę finansową ze szczegółowymi opcjami wprowadzania; może również tworzyć raporty jakości, które można wykorzystać do prezentacji.

Więcej informacji

Część linii oprogramowania do analizy rynku nieruchomości firmy treeSoft.

Programy, które otwierają pliki TFA
Windows
treeSoft CashFlow Analysis (tree.fa.exe)

Informacje o plikach TFA

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem TFA i jak go otworzyć.

Typ pliku TreeSoft CashFlow Analysis Data File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.