Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xbt

.xbt Rozszerzenie pliku

Typ pliku SMART Notebook Template File

Twórca SMART Technologies
Kategoria Pliki danych
Format Binary

Czym są pliki XBT?

Szablon pliku .XBK utworzonego za pomocą interaktywnego oprogramowania tablicy szkoleniowej SMART Technologies; zawiera domyślną strukturę i materiały do lekcji w klasie; służy do tworzenia wykładów i innych wykładów w klasie o wspólnym temacie.

Więcej informacji

Zarówno pliki XBT, jak i XBK są używane przez starsze wersje oprogramowania SMART Technologies.

Programy, które otwierają pliki XBT
Windows
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies SMART Board software
Linux
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies SMART Board software
Macintosh
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies SMART Board software

Informacje o plikach XBT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XBT i jak go otworzyć.

Typ pliku SMART Notebook Template File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.