Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xbk

.xbk Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1XenServer Backup File

Twórca Citrix
Kategoria Kopia zapasowa
Format N/A

.XBK opcja № 1

Plik kopii zapasowej utworzony przez oprogramowanie do wirtualizacji Citrix; zapisuje konfigurację hosta wirtualnego serwera, aby można go było przywrócić i uruchomić ponownie, jeśli zostanie nieoczekiwanie zamknięty; nie obejmuje maszyn wirtualnych działających na serwerze.

Więcej informacji

Pliki XBK mogą być tworzone (i przywracane) przez XenServer lub XenClient, graficzny interfejs użytkownika systemu Windows służący do zarządzania hostami XenServer.

Programy, które otwierają pliki XBK

Typ pliku 2SMART Notebook File

Twórca SMART Technologies
Kategoria Pliki danych
Format Binary

.XBK opcja № 2

Plik utworzony przez oprogramowanie SMART Notebook, program służący do tworzenia i dostarczania lekcji w klasie; może zawierać obrazy, notatki, diagramy, audio i wideo; używane do przechowywania i dystrybucji notatek w klasie; można wyeksportować do plików .HTML lub .PDF w oprogramowaniu SMART Notebook.

Więcej informacji

Pliki XBK można przekonwertować na nowszy format .NOTEBOOK w nowszych wersjach oprogramowania SMART Notebook.

Programy, które otwierają pliki XBK
Windows
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software
Linux
SMART Technologies Notebook
Macintosh
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software

Informacje o plikach XBK

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XBK i jak go otworzyć.

Typ pliku SMART Notebook File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.