Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki reference

.reference Rozszerzenie pliku

Typ pliku Budget In Brief Reference File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format XML

Czym są pliki REFERENCE?

Plik referencyjny wykorzystywany przez Budget In Brief, program służący do integracji danych budżetowych w jeden dokument; zawiera listę odwołań, które można zaimportować do pliku "W skrócie" .BOOK .

Więcej informacji

Pliki REFERENCJI przechowują dane w formacie XML. Każdy element na liście XML zawiera nazwę i wartość, do której można się odwoływać w pliku BOOK. Zmiana wartości elementów w pliku REFERENCE spowoduje zmianę odpowiednich danych wyjściowych w pliku BOOK.

UWAGA: Dokument Budget In Brief nie jest już dostępny do pobrania.

Programy, które otwierają pliki REFERENCE
Windows
Budget In Brief

Informacje o plikach REFERENCE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem REFERENCE i jak go otworzyć.

Typ pliku Budget In Brief Reference File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.