Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki clg

.clg Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Windows Catalog File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format Binary

.CLG opcja № 1

Plik katalogu używany przez Windows System Image Manager (Windows SIM); zawiera informacje opisujące zawartość obrazu .WIM , w tym stan wszystkich pakietów i komponentów; używany do wyświetlania zawartości pliku WIM bez konieczności czytania całego pliku obrazu.

Więcej informacji

Pliki CLG są często spotykane na dyskach instalacyjnych systemu Windows. Na przykład pliki HOMEBASIC.clg, HOMEPREMIUM.clg, PROFESSIONAL, STARTER.clg i ULTIMATE.clg znajdują się w katalogu źródłowym na dyskach instalacyjnych systemu Windows 7.

UWAGA: Chociaż pliki WIM mogą mieć kilka gigabajty, pliki CLG mogą mieć rozmiar mniejszy niż jeden megabajt.

Programy, które otwierają pliki CLG
Windows
Microsoft Windows
Microsoft Windows System Image Manager

Typ pliku 2Collage Maker Project File

Twórca Galleria Software
Kategoria Pliki danych
Format Binary

.CLG opcja № 2

Plik projektu stworzony przez Collage Maker, program służący do tworzenia kolaży ze zdjęć cyfrowych i innych elementów graficznych; zawiera ustawienia projektu i lokalizacje plików graficznych, takich jak tekstury lub stemple; można wyeksportować do plików .JPG lub .PNG .

Programy, które otwierają pliki CLG
Windows
Galleria Collage Maker

Informacje o plikach CLG

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CLG i jak go otworzyć.

Typ pliku Collage Maker Project File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.