Oprogramowanie : Microsoft : Microsoft Excel for Mac

Microsoft Excel for Mac

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Standardowy, szeroko stosowany program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych
  • Podstawowa i zaawansowana manipulacja danymi
  • Tabele przestawne do podsumowywania danych
  • Obsługa dużych zestawów danych
  • Może importować i eksportować dane w wielu różnych formatach
  • Kompleksowa obsługa formuł matematycznych
  • Zaawansowane wsparcie dla skryptów VBScript
  • Linie rozpływowe do wykrywania trendów danych

Microsoft Excel dla komputerów Mac jest szeroko stosowanym programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, który jest częścią pakietu Microsoft Office. Pozwala organizować, analizować, manipulować i wizualizować dane.

Program Excel dla komputerów Mac udostępnia skoroszyt, który jest podzielony arkuszami z zakładkami, które można edytować niezależnie. W każdym arkuszu znajduje się siatka komórek, które można sformatować na wiele sposobów. Program Excel dla komputerów Mac umożliwia wykonywanie podstawowych zadań, takich jak sortowanie danych i tworzenie prostych formuł. Program oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak Sparklines do wykrywania trendów w obrębie danych, skrypty makro VBScript i tabele przestawne do podsumowywania danych. Program Excel dla komputerów Mac zapisuje skoroszyt w formacie Office Open XML (OOXML) .XLSX , a jednocześnie obsługuje starszy format .XLS .

Aplikacja arkusza kalkulacyjnego udostępnia tysiące szablonów online, które można pobrać w ramach interfejs użytkownika. Daje to użytkownikom wiele różnych opcji dotyczących gotowych stylów, formatowania i obliczeń matematycznych, pozwalając im skupić się na danych, a nie na długim czasie prezentacji. Na przykład szablony finansowe mogą być pobierane przez użytkowników domowych lub biznesowych w celu śledzenia przychodów, wydatków i transakcji, a także w celu automatycznego generowania wykresów podsumowujących. Program Excel dla komputerów Mac oferuje również bogate narzędzia do wizualizacji danych, takich jak wykresy słupkowe, wykresy liniowe, wykresy kołowe i wykresy rozproszenia, a także bardziej złożone w celu bardziej dogłębnej analizy.

Program Excel dla komputerów Mac to świetny program do zarządzania danymi. Zapewnia zaawansowane narzędzia do organizacji i analizy danych oraz jest standardowym w branży programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Program Microsoft Excel dla komputerów Mac to doskonały wybór do porządkowania, analizowania, manipulowania i wizualizowania danych.

Zaktualizowano: 11 listopada 2015 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.xlsx – Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

▶ Używane inne rozszerzenia plików Microsoft Excel for Mac 2016

Obsługiwane typy plików
.THMX Office 2007 Theme File
.DQY Excel Query File
.TSV Tab Separated Values File
.UDF Excel User Defined Function
.UDCX Universal Data Connection File
.XLSB Excel Binary Spreadsheet
.XLAM Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
.XLR Works Spreadsheet
.XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
.MHTML MIME HTML File
.ODC Office Data Connection File
.ODS OpenDocument Spreadsheet
.XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.PRN Lotus 1-2-3 Formatted Text File
.CSV Comma Separated Values File
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.MHT MHTML Web Archive
.XLB Excel Toolbars File
.XLV Excel Visual Basic Module
.XLM Excel Macro
.XL Excel Spreadsheet
.XLL Excel Add-In File
.XLW Excel Workspace File
.XLK Excel Backup File
.XLC Excel Chart
.XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
.XLA Excel Add-In File
.SLK Symbolic Link File
.XML XML File
.XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
.XLS Excel Spreadsheet
.XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
.XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
.XLT Excel Template
Dodatkowe powiązane formaty plików
.GRA Microsoft Graph File
.WKS Lotus 1-2-3 Spreadsheet
.WKS Works Spreadsheet
.DIF Data Interchange Format
.WK4 Lotus 4 Worksheet
.DBF Database File
.DOC Microsoft Word Document
.TXT Plain Text File
.DATA Analysis Studio Offline Data File
.DEX Excel Spreadsheet
.WK1 Lotus Worksheet
.IIF Intuit Interchange Format File
.HTM Hypertext Markup Language File
.RDF Report Definition File
.OLB OLE Object Library
.RLE Run Length Encoded Bitmap
.SKV Semicolon Separated Values File
.TDL Tab Delineated Format File
.TAB Tab Separated Data File
.RELS Open Office XML Relationships File
.XLW Excel Workbook
.WK2 Lotus 2 Worksheet
.WK5 Lotus 5 Worksheet
.WK3 Lotus 3 Worksheet
.WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
.IQY Internet Query