Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki udcx

.udcx Rozszerzenie pliku

Typ pliku Universal Data Connection File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format XML

Czym są pliki UDCX?

Plik połączenia źródła danych pierwotnie używany przez program Microsoft FrontPage, ale teraz dostosowany do różnych programów Microsoft, w tym Excel i InfoPath; zawiera właściwości umożliwiające połączenie z jednym lub kilkoma źródłami danych; zawiera ciąg połączenia i informacje uwierzytelniające.

Więcej informacji

Pliki UDCX służą do przechowywania i udostępniania informacji o połączeniu ze źródłem danych we wspólnych środowiskach biznesowych. Na przykład pliki UDCX mogą być przechowywane na firmowym serwerze Microsoft SharePoint w celu uzyskania dostępu do popularnych źródeł danych.

Format Universal Data Connection (UDC) rozszerza specyfikację w plikach .ODC , aby objąć obsługę wielu różnych typów źródeł danych, a także arbitralne typy połączeń. Pliki UDCX są zapisywane w formacie XML.

UWAGA: Firma Microsoft zaktualizowała format pliku UDC do wersji 2.0 do użytku z aplikacjami pakietu Microsoft Office 2010, takimi jak InfoPath, aplikacja do zbierania informacji i współpracy dla firm.

Programy, które otwierają pliki UDCX
Windows
Microsoft Excel
Microsoft InfoPath
Macintosh
Microsoft Excel for Mac

Informacje o plikach UDCX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem UDCX i jak go otworzyć.

Typ pliku Universal Data Connection File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.