Oprogramowanie : MiKTeX : MiKTeX

MiKTeX

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • TeXworks umożliwia edycję plików źródłowych LaTeX
  • Yap umożliwia wyświetlenie wyjścia TeX
  • Menedżer pakietów MiKTeX pomaga w pobieraniu pakietów LaTeX

MiKTeX to open sourceowa implementacja TeX / LaTeX, powszechnie używana do składu artykułów, książek i innych publikacji technicznych. Można go uruchomić w systemie Windows lub jako wersję przenośną, którą można zabrać ze sobą na urządzenie pamięci masowej, gdziekolwiek jesteś.

MiKTeX udostępnia narzędzia, które umożliwiają tworzenie publikacji technicznych przy użyciu znaczników TeX / LaTeX język. Pakiet zawiera TeXworks, który służy do edycji plików źródłowych LaTeX i Yap, przeglądarki wyników TeX, która optymalizuje cykl edycji, kompilacji i przeglądania. Ponadto MiKTeX oferuje menedżera pakietów, który pomoże ci w pobieraniu wtyczek LaTeX.

Istnieje wiele dystrybucji TeX dostępnych dla Windows, takich jak XEmTeX, proTeXt i W32TeX. Jednak MiKTeX okazał się jedną z najlepszych dystrybucji TeX-a, o czym świadczy liczba naukowców, inżynierów elektryków i fizyków. MiKTeX jest dobrym wyborem dla składu publikacji technicznych.

Zaktualizowano: 26 stycznia 2015 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.tex – LaTeX Source Document

▶ Używane inne rozszerzenia plików MiKTeX 2

Obsługiwane typy plików
.BIB BibTeX Bibliography Database
.DTX Documented LaTeX File
.BIG Electronic Arts Game Data File
.ETX TeX Font Encoding File
.CLS LaTeX Document Class File
.DVI Device Independent Format File
.BBL BibTeX Generated Bibliography File
.INS LaTeX Installer Script
.DFU LaTeX Font Encoding File
.AUX LaTeX Auxiliary File
.STY LaTeX Style
.TFM TeX Font Metric File
.LTX LaTeX Document
Dodatkowe powiązane formaty plików
.GF METAFONT Bitmap File
.MF METAFONT File
.PK Packed METAFONT File