Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki aux

.aux Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1LaTeX Auxiliary File

Twórca N/A
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

.AUX opcja № 1

Plik stworzony przez TeX i LaTeX, które są standardami składu często używanymi do generowania prac naukowych i innych dokumentacji technicznych; zawiera informacje o dokumencie, takim jak przypisy, pozycje bibliograficzne i odsyłacze.

Więcej informacji

Pliki AUX są zapisywane, gdy plik .TEX jest składany (formatowany na dokument wyjściowy) przez LaTeX. Ponieważ generowanie dokumentacji LaTeX może wymagać wielu przebiegów przed ukończeniem dokumentu (ze względu na powiązania plików i cytowań), plik AUX służy do przechowywania informacji między przebiegami procesu kompilacji LaTeX.

Programy, które otwierają pliki AUX
Windows
TeXworks
LaTeX Editor
proTeXt
MiKTeX
Linux
TeXworks
TeX Live
Macintosh
TeXworks
LyxMac

Typ pliku 2Auxiliary File

Twórca N/A
Kategoria Pliki GIS
Format N/A

.AUX opcja № 2

Plik danych używany przez różne aplikacje geoprzestrzenne, takie jak ESRI ArcGIS Desktop i ERDAS IMAGINE; zawiera pomocnicze dane geoprzestrzenne, które towarzyszą danym rastrowym w odpowiednim pliku (np. plik geograficzny .JPG lub plik GeoTIFF .TIF ); służy do przechowywania danych, których nie można zapisać w pliku obrazu rastrowego.

Więcej informacji

Pliki AUX umożliwiają aplikacjom GIS wykonywanie analiz przestrzennych na danych rastrowych. Mogą przechowywać mapy kolorów, statystyki, informacje o układzie współrzędnych, dane transformacji i dane projekcji. Czasami są one dostarczane z obrazami geograficznymi, ale mogą być również generowane przez program GIS.

Pliki AUX są zwykle przechowywane w tym samym katalogu, co odpowiadające im pliki danych rastrowych, i zazwyczaj używają tego samego przedrostka nazwy pliku . Na przykład plik rasterdata.tif będzie miał plik AUX o nazwie rasterdata.aux.

Programy, które otwierają pliki AUX
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
ERDAS IMAGINE

Informacje o plikach AUX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem AUX i jak go otworzyć.

Typ pliku Auxiliary File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.