Oprogramowanie : Igor Pavlov : 7-Zip

7-Zip

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Obsługuje wiele formatów pakowania i rozpakowywania
  • Oferuje imponujący współczynnik kompresji
  • Oferuje szyfrowanie plików dla bezpieczeństwa
  • Działa jako przydatny menedżer plików

Zrzut ekranu 7-Zip 16

Główne funkcje

7-Zip to darmowa, otwarta aplikacja do archiwizacji i kompresji danych. Może łączyć wiele plików w jedno archiwum lub po prostu zmniejszać rozmiar pojedynczego pliku do szybkiego przesyłania.

7-Zip domyślnie używa formatu archiwum 7z ( .7Z ), który zapewnia wyższy poziom współczynnik kompresji niż format .ZIP . Wraz z 7z, 7-Zip obsługuje formaty kompresji ZIP, WIM, RAR, GZIP, BZIP2 i XZ. Obsługuje również wiele formatów pakietów, takich jak TAR, MSI, DEB, ISO, CAB, RPM, NTFS i Z. Wraz z pakowaniem i rozpakowywaniem, 7-Zip jest przydatnym menedżerem plików, który pozwala kopiować i przenosić Twoje pliki do innych lokalizacji.

7-Zip to trwały program do archiwizacji i kompresji. Obsługuje wiele formatów pakowania i rozpakowywania, a także służy jako użyteczny menedżer plików. Interfejs 7-Zip jest uproszczony, ale jest potężnym, lekkim narzędziem do kompresji plików.

Zaktualizowano: 24 października 2017 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.7z – 7-Zip Compressed File

▶ Używane inne rozszerzenia plików 7-Zip 16

Obsługiwane typy plików
.RELOC Windows EXE Relocation Section File
.AR Midtown Madness Data File
.BZ Bzip Compressed File
.ZAD Carmageddon Game Data File
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.SFX Windows Self-Extracting Archive
.AP_ ADT Android Developer Package
.SPK Synology Package
.ARC Compressed File Archive
.MSI Windows Installer Package
.TAR.LZMA LZMA Compressed Tarball
.GZ Gnu Zipped Archive
.XAR Extensible Archive Format File
.VHD Virtual PC Virtual Hard Disk
.CB7 Comic Book 7-Zip Archive
.HFS HFS Disk Image File
.GZI Unix Gzip File
.PAX PAX Archive
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.GZIP Gnu Zipped File
.U3P U3 Smart Application
.SDT Siemens Desktop Theme File
.UDF Universal Disk Format File
.JGZ Gzipped Javascript File
.PK3 Quake 3 Engine Game Data File
.MCGAME Minecraft Game Backup File
.APK Android Package File
.TGZ Gzipped Tar File
.ISO Disc Image File
.NTFS NTFS Partition File
.WIM Windows Imaging Format File
.SQUASHFS Squashfs File System File
.TAR.GZ2 Misnamed BZ2 Tarball
.CAB Windows Cabinet File
.MCWORLD Minecraft World Backup File
.CRX Chrome Extension
.DMG Mac OS X Disk Image
.PSZ Compressed PostScript File
.PET Puppy Linux Install Package
.MCT Windows Live Messenger Data File
.ZIP Zipped File
.DAZIP Dragon Age: Origins Game File
.DEB Debian Software Package
.TAR.XZ XZ Compressed Tar Archive
.TLZ Tar LZMA Compressed File
.TAR Consolidated Unix File Archive
.RAR WinRAR Compressed Archive
.TBZ Bzip Compressed Tar Archive
.R00 WinRAR Compressed Archive
.SFS Squashfs File Archive
.TAR.GZ Compressed Tarball File
.EXE Windows Executable File
.XZ XZ Compressed Archive
.Z Unix Compressed File
.SDZ Spring Content Package
.SDZ NCI Compressed Database
.GNUTAR GNU Tar Archive
.LZMA LZMA Compressed File
.LHA LHARC Compressed Archive
.LZH LZH Compressed File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.AZW2 Kindle Active Content App File
.001 Split Archive File
.7Z.001 7-Zip Split Archive Part 1 File
.HE Humongous Entertainment Game Archive
.R02 WinRAR Split Archive Part 2
.R03 WinRAR Split Archive Part 3
.TXZ XZ Compressed Tar Archive
.R21 WinRAR Split Archive Part 21
.R01 WinRAR Split Archive Part 1
.ZPI Zipped File
.7Z.002 7-Zip Split Archive Part 2 File
.ZI Renamed Zip File