Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki reloc

.reloc Rozszerzenie pliku

Typ pliku Windows EXE Relocation Section File

Twórca Microsoft
Kategoria Różne pliki
Format Binary

Czym są pliki RELOC?

Plik, który może być zawarty w pliku wykonywalnym Windows ( .EXE ); przechowuje sekcję relokacji pliku wykonywalnego, co wpływa na sposób wczytywania programu i uruchamiania go w pamięci; często zawarte w plikach 16-bitowych i 32-bitowych Windows.

Więcej informacji

Chociaż tabele relokacji są często generowane przez kompilatory, mogą nie być potrzebne, a zatem niepotrzebnie zwiększają rozmiar pliku wykonywalnego. Możesz użyć programu StripReloc, aby usunąć pliki RELOC z plików wykonywalnych.

UWAGA: Możesz użyć 7-Zip, aby otworzyć plik EXE i zobaczyć dołączony plik RELOC, jeśli istnieje dla tego pliku wykonywalnego.

Programy, które otwierają pliki RELOC

Informacje o plikach RELOC

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem RELOC i jak go otworzyć.

Typ pliku Windows EXE Relocation Section File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.