Oprogramowanie : Eclipse Foundation : Eclipse

Eclipse

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Bezpłatne IDE do tworzenia aplikacji
  • Natywnie obsługuje język Java
  • Wysoce rozszerzalny
  • Konfigurowalny obszar roboczy
  • Łatwo integruje się z systemami kontroli wersji

Eclipse to darmowe narzędzie IDE, które umożliwia tworzenie i debugowanie aplikacji. Jest dostępny dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.

Eclipse służy przede wszystkim do tworzenia oprogramowania Java, ale może być również używany do innych języków programowania. Na przykład, Eclipse ma dystrybucje wykorzystywane do tworzenia oprogramowania w języku C / C ++ i PHP. Program oparty jest na technologii Equinox, która zapewnia system wtyczek do rozszerzania podstawowego oprogramowania.

Poniżej znajduje się lista głównych dystrybucji Eclipse:

Struktura wtyczek Eclipse ułatwia zainstaluj dodatkowe funkcje. Na przykład można również dodać obsługę języków takich jak Fortran, JavaScript, Perl, Ruby, Groovy i Python za pomocą łatwo dostępnych wtyczek. Dodatkowo możesz tworzyć własne wtyczki i udostępniać je innym użytkownikom.

Jeśli szukasz dobrego, darmowego IDE Javy, Eclipse to świetne narzędzie programistyczne. Jeśli tworzysz aplikacje w językach innych niż Java, mogą być dostępne lepsze opcje.

Aktualizacja: 22 października 2014 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.project – Eclipse Project Settings File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Eclipse 4

Obsługiwane typy plików
.JSP Java Server Page
.BUILDPATH Eclipse Build Path File
.GROOVY Groovy Source Code File
.C C/C++ Source Code File
.PY Python Script
.H C/C++/Objective-C Header File
.HPP C++ Header File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.MK Makefile
.JAVA Java Source Code File
.CSS Cascading Style Sheet
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.RB Ruby Source Code
.PHP PHP Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.XML XML File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.BSH BeanShell Script
.ALX BlackBerry Application Loader XML File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AP_ ADT Android Developer Package
.DITAMAP DITA Topic Map File
.GVY Groovy Source Code File
.DITA DITA Document
.JSPF Java Server Page Fragment
.IPP Inline Guard Macro File
.UML UML Data Object Model
.J Java Source File
.NSH NSIS Header File
.JAV Java Source File
.APPLET Eclipse Java Applet Policy File
.JAR Java Archive File
.NSI NSIS Script
.PHP3 PHP 3 Web Page
.EXL JSDAI Inclusion or Exclusion List
.SYM Symbols File
.SH Bash Shell Script
.XMI XML Metadata Interchange File
.UMLCLASS UML Class Model
.SVN-BASE Subversion Base File
.FXML FXML Source Code File
.CXX C++ Source Code File
.HXX C++ Source Code Header File
.CLASS Java Class File