Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki uml

.uml Rozszerzenie pliku

Typ pliku UML Data Object Model

Twórca N/A
Kategoria Pliki deweloperskie
Format XML

Czym są pliki UML?

Opis modelu obiektu utworzony przy użyciu Unified Modeling Language (UML), standardowego sposobu opisywania obiektów w formacie XML; wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania i mogą zawierać listę elementów i klas związanych z obiektem programu.

Więcej informacji

Pliki UML są zwykle generowane podczas procesu projektowania oprogramowania. Programiści często przesyłają je do wzajemnej oceny i udoskonalają je przed wdrożeniem. Po zatwierdzeniu dane UML mogą zostać użyte do automatycznego wygenerowania kodu źródłowego, aby programista nie musiał ręcznie wpisywać kodu.

Eclipse IDE to popularne środowisko programistyczne obsługujące pliki UML. Można je wyświetlać w formacie hierarchicznym lub wizualnym. Edycja wizualnego diagramu w Eclipse aktualizuje odpowiedni plik UML.

Programy, które otwierają pliki UML
Windows
Eclipse
Linux
Eclipse IDE for Java Developers
Eclipse
No Magic MagicDraw
Macintosh
Eclipse

Informacje o plikach UML

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem UML i jak go otworzyć.

Typ pliku UML Data Object Model, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.