Plik XSD (co to jest i jak go otworzyć)

Plik z rozszerzeniem XSD jest najprawdopodobniej plikiem schematu XML; tekstowy format pliku, który definiuje reguły walidacji dla pliku XML i wyjaśnia formularz XML.

Ponieważ są to pliki schematu, stanowią model dla czegoś innego, w tym przypadku plików XML. Na przykład plik XSD może wymagać, aby plik XML miał określone granice, relacje, kolejność, atrybuty, zagnieżdżone cechy i inne elementy, a także ustawił wszelkie ograniczenia.

Pliki XML mogą odwoływać się do pliku XSD z atrybutem schemaLocation.

Program do haftu krzyżykowego HobbyWare Pattern Maker również wykorzystuje to rozszerzenie pliku do swojego formatu.

Pliki XSD. Lifewire / Tiim Fisher


Jak otworzyć plik XSD

Ponieważ pliki XSD są plikami tekstowymi, które mają podobny format do plików XML, podlegają temu samemu rodzajowi reguł otwierania / edycji. Jednak większość pytań dotyczących tego pliku dotyczy tego, jak go utworzyć; oto świetny wpis na blogu o tworzeniu takiego.

SchemaViewer to darmowy program, który wyświetla pliki XSD w odpowiednim formacie drzewa, dzięki czemu są one łatwiejsze do odczytania niż w prostym edytorze tekstu, takim jak Notatnik.

Plik można również otworzyć za pomocą Microsoft Visual Studio, Notatnika XML, Edytora XML EditiX, Progress Stylus Studio i XMLSpy. Oxygen XML Editor jest jednym z kilku programów do otwierania XSD, które działają w systemach Linux, Mac i Windows.

Plik XSD w Visual Studio Code.

Możesz także użyć edytora tekstu, biorąc pod uwagę, że jest to tylko plik tekstowy. Zobacz niektóre z naszych ulubionych na tej liście najlepszych darmowych edytorów tekstu.

Oto przykład tego, jak wygląda plik XSD po otwarciu w edytorze tekstu:

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs: schema xmlns: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" xmlns: widgets = "http://www.w3.org/ns/widgets">
<xs: group name = "local">
<xs: sekwencja>
<xs: any namespace = "## other" processContents = "skip" />
</ xs: sekwencja>
</ xs: group>
</ xs: schema>

Jeśli masz do czynienia z programem używanym w programie Pattern Maker, możesz oczywiście otworzyć go za pomocą tego oprogramowania. Jednak w celu bezpłatnego otwarcia i wydrukowania pliku wzoru HobbyWare oferuje program Pattern Maker Viewer. Po prostu przeciągnij plik do programu lub użyj rozszerzenia filet > Załóż menu. Ta przeglądarka obsługuje również podobny format PAT.

Aplikacja Crossty na Androida może również otwierać pliki XSD z haftem krzyżykowym, ale nie jest darmowa.

Jak przekonwertować plik XSD

Najłatwiejszym sposobem konwersji pliku XSD na inny format jest użycie jednego z powyższych edytorów.

Na przykład program Visual Studio może zapisać otwarty plik XSD w formacie XML, XSLT, XSL, DTD, TXT i innych podobnych formatach.

Edytor schematu JSON powinien móc przekonwertować jeden na JSON. Zobacz ten wątek przepełnienia stosu, aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń tej konwersji.

Inną konwersją, której możesz potrzebować, jest XSD do PDF, dzięki czemu można otworzyć plik w przeglądarce PDF. Prawdopodobnie nie ma powodu, aby to robić, z wyjątkiem upewnienia się, że kod jest widoczny na każdym komputerze, który go otwiera. Możesz wykonać tę konwersję z XmlGrid.net lub za pomocą drukarki PDF.

Jeśli szukasz konwertera XML na JSON, jest to internetowy konwerter XML na JSON, którego możesz użyć do tego.

Narzędzie definicji schematu XML może konwertować pliki XDR, XML i XSD na możliwą do serializacji klasę lub zestaw danych, na przykład klasę C #.

Możesz użyć programu Microsoft Excel, jeśli chcesz zaimportować dane z pliku i umieścić je w arkuszu kalkulacyjnym. W tym pytaniu „Jak przekonwertować plik XSD na XLS” w Stack Overflow możesz zobaczyć, jak utworzyć źródło XML z pliku, a następnie przeciągnąć i upuścić dane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego.

Jest prawdopodobne, że wspomniany powyżej program Pattern Maker (a nie darmowa przeglądarka) może zostać użyty do konwersji pliku haftu krzyżykowego do nowego formatu.


Nadal nie możesz otworzyć pliku?

Jeśli plik nie otwiera się przy użyciu programów i narzędzi z powyższego, istnieje duża szansa, że ​​tak naprawdę w ogóle nie masz do czynienia z plikiem XSD, ale z plikiem, który ma podobne rozszerzenie pliku.

Na przykład sufiks XDS wygląda bardzo podobnie do XSD, ale zamiast tego jest używany do plików DS Game Maker Project i plików LcdStudio Design. Żaden z tych formatów plików nie jest powiązany z plikami ani wzorcami XML.

Ta sama koncepcja ma zastosowanie w innych miejscach, na przykład w przypadku plików XACT Sound Bank, które używają rozszerzenia .XSB. Są to pliki dźwiękowe, których nie można otworzyć w żadnym programie zgodnym z XSD. XFDL i XFDF są również bardzo podobne.

Jeśli plik ma inne rozszerzenie, sprawdź litery / cyfry, które widzisz, aby dowiedzieć się, które programy są w stanie otworzyć lub przekonwertować plik tego konkretnego typu.


Dodaj komentarz