Oprogramowanie : Wolfram Research : Wolfram Research Mathematica

Wolfram Research Mathematica

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Obsługa wielu formatów danych, takich jak CSV
  • Wprowadzanie swobodnych formularzy, które tłumaczy angielskie zdania na kod Mathematica
  • Hybrydowa metodologia symboliczno-numeryczna do uzyskania dokładnych lub ogólnych wyników
  • Połączenie z aplikacjami i bazami danych, które pozwala na rozbudowę infrastruktury

Wolfram Research Mathematica to aplikacja, która pomaga tworzyć i symulować przepływy pracy. Pozwala profesjonalnie opracowywać, modelować, symulować i wizualizować małe i duże zestawy danych w różnych dziedzinach.

Mathematica pomaga wykonywać funkcje od codziennych obliczeń do rozwiązań na dużą skalę. Program zapewnia swobodne wejście, które automatycznie zamienia angielskie zdania na kod Mathematica. Automatycznie wygenerowany kod źródłowy jest w pełni edytowalny, dzięki czemu możesz wprowadzać niestandardowe zmiany. Aspekt jądra aplikacji następnie interpretuje kod Mathematica i zwraca wyrażenia wynikowe.

Mathematica oferuje dużą kolekcję formuł, które pomagają w trójwymiarowym modelowaniu, analizie sieci społecznościowych i innych złożonych obliczeniach. Oprogramowanie może pobierać dane z różnych lokalizacji, nawet z interfejsów API z sieci społecznościowych. Po pobraniu danych można następnie analizować, wizualizować i wdrażać dane za pomocą różnych przydatnych narzędzi dostarczanych przez Mathematica.

Frontowy aspekt Mathematica zapewnia interfejs użytkownika, który umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentów Notatnika. Te pliki .NB umożliwiają przeglądanie wyników matematycznych i mogą być eksportowane do wielu różnych formatów, takich jak GIS, grafika rastrowa i formaty arkuszy kalkulacyjnych.

Mathematica jest używana przez wiele profesjonalnych firm do organizowania i wizualizowania ich przepływ pracy. Jest stosowany w takich dziedzinach, jak modelowanie finansowe, inżynieria lotnicza, obrazowanie medyczne, analiza sieci społecznych i wiele innych. Wolfram Research Mathematica to jedna z najlepszych opcji profesjonalnego zarządzania obiegami pracy.

Aktualizacja: 24 czerwca 2014 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.nb – Mathematica Notebook

▶ Używane inne rozszerzenia plików Wolfram Research Mathematica 9

Obsługiwane typy plików
.DAT Data File
.DXF Drawing Exchange Format File
.3DS 3D Studio Scene
.M Mathematica Input File
.GXL Graph Exchange Language File
.CDF Computable Document Format File
.DBF Database File
.DCM DICOM Image
.PLY Polygon Model File
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.HTML Hypertext Markup Language File
.MDB Microsoft Access Database
.EPS Encapsulated PostScript File
.PNM Portable Any Map Image
.NBP Mathematica Player Notebook File
.SP3 NGS SP3 File
.PXR Pixar Image File
.CSV Comma Separated Values File
.MX Mathematica Serialized Package File
.TGF Trivial Graph Format File
.RTF Rich Text Format File
.FITS Flexible Image Transport System File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.FLX FLIC Animation