Oprogramowanie : VMware : VMware Workstation

VMware Workstation

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Działa do 16 procesorów na jednej maszynie
  • Obsługuje tworzenie zastrzeżonych maszyn wirtualnych, które wygasają w określonym czasie
  • Funkcja migawki
  • Integracja sprzętu tabletu, np. wejście żyroskopu i akcelerometru

VMware Workstation to aplikacja do wirtualizacji systemu operacyjnego, która umożliwia uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na jednym komputerze. Obsługuje systemy operacyjne Windows i Linux.

Workstation pozwala na uruchomienie do 16 oddzielnych procesorów wirtualnych, 8 TB rozmiaru dysku wirtualnego i 20 wirtualnych sieci na twoim komputerze. Można tworzyć ograniczone maszyny wirtualne, które wygasają w określonym dniu i czasie, co jest przydatne w przypadku pracy z pracownikiem kontraktowym lub oprogramowaniem w wersji beta z ograniczonym czasem. Program oferuje funkcję migawki, która pozwala przywrócić maszynę wirtualną do poprzedniego stanu. Workstation zapewnia również obsługę czujników sprzętowych w tabletach Surface Pro. Podczas korzystania ze stacji roboczej na tablecie program przekazuje dane wejściowe z żyroskopu, kompasu, przyspieszeniomierza i czujnika światła otaczającego do maszyny wirtualnej.

VMware Workstation jest bardzo przydatnym programem do wirtualizacji. Obsługuje dużą liczbę procesorów, czujniki tabletu Surface Pro i zarządzanie wygasaniem maszyny wirtualnej. W przypadku użytkowników systemów Windows i Linux VMware Workstation jest godnym kandydatem na potrzeby maszyn wirtualnych.

Aktualizacja: 21 marca 2016 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.vmdk – Virtual Machine Disk File

▶ Używane inne rozszerzenia plików VMware Workstation 12

Obsługiwane typy plików
.VMTM VMware Team Data File
.VMC Windows Virtual Machine Configuration File
.VMX VMware Configuration File
.VMSS VMware Suspended State File
.VMXF VMware Team Member File
.NVRAM VMware NVRAM File
.VMSN VMware Snapshot State File
.VMSG VMware Application Message File
.VMSD VMware Snapshot Metadata File
.XVM VMware Console Configuration File
.VMPL VMware Policy File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.VMT VMware Configuration File
.OVF Open Virtualization File
.OVA Open Virtual Appliance
.VMAC VMware Configuration File
.VMBA VMware Configuration File