Oprogramowanie : Tumult : Tumult Hype

Tumult Hype

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Twórz interaktywne treści z animacjami opartymi na klatkach kluczowych
  • Wstawianie akcji wyzwalających przejścia scen, animacje, dźwięki i funkcje JavaScript
  • Bezpośrednio edytuj JavaScript i części HTML w celu rozszerzenia funkcjonalności
  • Eksportuj zawartość do wideo HTML5 i MP4 lub udostępnij do Dropbox

Tumult Hype to aplikacja OS X służąca do tworzenia animowanych i interaktywnych treści internetowych. Hype pozwala na tworzenie treści, takich jak strony internetowe, animacje, e-kartki, e-booki i prezentacje bez konieczności kodowania pojedynczej linii.

Aplikacja udostępnia system animacji oparty na klatce kluczowej, który umożliwia rejestrowanie ruchu różnych elementów, takich jak obrazy, przyciski i tekst, a następnie edytowanie ich na osi czasu aplikacji. Hype zawiera sceny, które pozwalają oddzielić zawartość i uprościć animację, a także określić układy, które reagują na różne rozmiary ekranu. Możesz wstawiać akcje do swoich treści, aby wyzwalać przejścia scen, dźwięki, animacje i funkcje JavaScript, które reagują na kliknięcia myszą, określone czasy, wydarzenia dotykowe i zdarzenia dokumentów.

Hype zapewnia wbudowaną obsługę HTML5 audio i wideo oraz różne efekty CSS3 do generowania multimediów. Jeśli masz wiedzę do kodowania, możesz także bezpośrednio edytować części HTML i JavaScript. Możesz sprawdzić utworzone treści, wyświetlając je w różnych przeglądarkach internetowych, a Hype ostrzega o niezgodnościach między przeglądarkami. Po zakończeniu możesz wyeksportować swoje treści do filmów HTML5, MP4, animowanych GIF i iBooks lub bezpośrednio do Dropbox.

Hype jest używane przez początkujących i zaawansowanych programistów do tworzenia interaktywnych treści internetowych. Oferuje różnorodne zaawansowane narzędzia do animacji, umożliwiając jednocześnie bezpośrednią edycję kodu w celu wprowadzenia niestandardowych zmian, które nie są obsługiwane przez aplikację. Jednak Hype nie powinno być używane do tworzenia wielostronicowych stron internetowych, ponieważ nie ma w nich istotnych możliwości edycji HTML i CSS, ale jeśli szukasz narzędzia do tworzenia animowanych i interaktywnych treści, Tumult Hype to aplikacja o wysokiej jakości.

< p class="swDate"> Aktualizacja: 18 maja 2015 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.hype – Hype Document

▶ Używane inne rozszerzenia plików Tumult Hype 3

Obsługiwane typy plików
.OGG Ogg Vorbis Audio File
.HYPESYMBOL Hype Symbol File
.HYPETEMPLATE Hype Document Template
.HYPERESOURCES Hype Resources Folder
.MP3 MP3 Audio File
.OGV Ogg Video File
.JPG JPEG Image
.WAV WAVE Audio File
.MP4 MPEG-4 Video File
.PNG Portable Network Graphic
Dodatkowe powiązane formaty plików