Oprogramowanie : Mozilla : Mozilla SeaMonkey

Mozilla SeaMonkey

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Funkcje przeglądarki internetowej, klienta poczty e-mail, kanałów informacyjnych, klienta czatu i narzędzi programistów internetowych
  • Zapewnia możliwość rozszerzenia funkcjonalności przeglądarki i poczty e-mail
  • Umożliwia edycję HTML za pomocą edytora WYSIWYG i kontrolę struktury dokumentu strony internetowej

Mozilla SeaMonkey to pakiet aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym, który zawiera przeglądarkę internetową, klienta poczty e-mail, klienta kanału informacyjnego, klienta czatu IRC i edytor HTML. Jest dostępny na platformy Windows, Mac OS X i Linux i jest bardzo rozszerzalny.

Przeglądarka internetowa SeaMonkey jest oparta na tym samym kodzie źródłowym Mozilli, na którym jest zbudowana Firefox, z tym samym silnikiem renderującym. Przeglądarka oferuje przeglądanie w kartach, możliwość przywracania sesji i blokowanie wyskakujących okienek. SeaMonkey zapewnia również zarządzanie dodatkami, które pozwala zainstalować dodatkowe funkcje utworzone przez innych użytkowników, takie jak motywy przeglądarki. Klient poczty e-mail SeaMonkey obsługuje wiele kont, filtry wiadomości, słownik, książkę adresową i dodatki w celu zwiększenia funkcjonalności. Pakiet zapewnia również dostosowywalny klient czatu oraz kanały informacyjne i blogi.

SeaMonkey zawiera narzędzia do tworzenia stron internetowych, takie jak Composer, edytor HTML WYSIWYG z obsługą umieszczonych warstw, dynamiczną zmianę rozmiaru tabel i obrazów oraz obsługę CSS . W pakiecie znajduje się również Inspektor DOM, który umożliwia zbadanie struktury strony internetowej i JavaScript Debugger, który pomaga w debugowaniu kodu JavaScript.

Jeśli jesteś programistą internetowym szukającym pakietu internetowego, SeaMonkey przydatne narzędzie. Dzięki elastyczności Open Source pozwala dostosować surfowanie po Internecie, pocztę e-mail, czatowanie i tworzenie stron internetowych. Jednakże, jeśli szukasz tylko samodzielnej przeglądarki internetowej, Chrome lub FireFox jest właściwą drogą.

Aktualizacja: 8 sierpnia 2014 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.xpi – Cross-platform Installer Package

▶ Używane inne rozszerzenia plików Mozilla SeaMonkey 2

Obsługiwane typy plików
.RDF Resource Description Framework File
.XBL Extensible Binding Language File
.MAR Mozilla Archive
.MSF Mail Summary File
.MAFF Mozilla Archive Format File
.MAB Mozilla Address Book
.XUL XML User Interface Language File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.ASC PGP ASCII Armored File
.NA2 Netscape Address Book File
.WEBLOC Mac OS X Website Location