Oprogramowanie : Microsoft : Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Moduły automatyzujące i usprawniające szereg procesów operacyjnych i administracyjnych
  • Możliwości aplikacji mobilnych, które umożliwiają wykonywanie szeregu funkcji związanych z biznesem
  • Narzędzia do zarządzania kontraktami Broker i tantiem, które umożliwiają zarządzanie płatnościami dla brokerów.
  • Funkcje punktu sprzedaży, które pomagają pracownikom lepiej obsługiwać klientów dzięki zaawansowanym statystykom

Microsoft Dynamics AX to aplikacja do planowania zasobów dla systemu Windows. Jest to jeden z kilku systemów oprogramowania Microsoft Enterprise Resource Planning (ERP), wraz z Dynamics NAV, Dynamics GP, Dynamics C5 i Dynamics SL.

Dynamics AX został zaprojektowany w celu wspierania procesów operacyjnych i administracyjnych organizacji. Oprogramowanie zawiera podstawowe moduły do finansów i księgowości, zarządzania łańcuchem dostaw, kadrami / płacami, produkcją, zarządzaniem relacjami z klientami, analizą biznesową i zarządzaniem wydajnością przedsiębiorstwa. Dynamika AX jest również przyjazna na arenie międzynarodowej, ponieważ jest zlokalizowana w 36 krajach z obsługą języków i walut.

Dynamics AX oferuje przydatne funkcje mobilne umożliwiające pracę w dowolnym miejscu. Oprogramowanie umożliwia wykonywanie różnorodnych funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do skonsolidowanych informacji o klientach w punkcie sprzedaży, tworzenie arkuszy czasu pracy, przesyłanie raportów wydatków, zarządzanie zatwierdzeniami oraz zapewnienie pracownikom hali produkcyjnej przeglądu zadań produkcyjnych, które wymagają uwagi. . Jeśli potrzebujesz bardziej spersonalizowanej aplikacji niż ta, którą oferujesz, Dynamics AX pozwala tworzyć aplikacje dostosowane do konkretnych scenariuszy biznesowych.

Oprogramowanie Dynamics AX jest ukierunkowane na przemysł wytwórczy, detaliczny, dystrybucyjny, usługowy i publiczny. Jest używany przez duże firmy, takie jak Nissan, Delta, AMEC i Ashley Furniture Industries. Microsoft Dynamics jest dogłębnym oprogramowaniem wymagającym dużej ilości szkoleń, aby zrozumieć wszystkie jego funkcje ERP. Ale jeśli jesteś w stanie poświęcić czas, okaże się doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli ci lepiej zarządzać procesami organizacji.

Aktualizacja: 26 stycznia 2015 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.udb – Dynamics AX User Database File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Obsługiwane typy plików
.ADD Dynamics AX Developer Documentation File
.AOI Dynamics AX Application Object Index File
.AOD Dynamics AX Object Data File
.AHD Dynamics AX Online Help Data File
.AHI Dynamics AX Online Help Index File
.ADI Dynamics AX Developer Documentation Index File
.ALD Dynamics AX Application Label Data File
.ALT Dynamics AX Temporary File
.ALI Dynamics AX Label Index File
.ALC Dynamics AX Label Description File
.KHD Dynamics AX Kernel Help Data File
.XPP X++ Source Code File
.KHI Dynamics AX Kernel Help Index File
Dodatkowe powiązane formaty plików