Oprogramowanie : Intuit : Intuit Canada TurboTax

Intuit Canada TurboTax

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Przygotowuje kanadyjskie zwroty federalne i inspektorialne
  • Zawiera przewodnik "EasyStep"
  • Umożliwia ręczne wypełnianie formularzy podatkowych
  • Gwarantuje maksymalny możliwy zwrot
  • Umożliwia NETFILOWI zwrot za rok podatkowy 2014, jeśli jeszcze go nie zarejestrowałeś
  • Udostępnia zasoby online, pomoc techniczną i narzędzia TaxSaver za pośrednictwem funkcji Tax Center
  • Obejmuje najnowsze kanadyjskie aktualizacje kodów podatkowych na rok 2015

TurboTax Canada 2017 to program przygotowania podatków, służący do wypełniania i składania kanadyjskich deklaracji podatkowych. Obejmuje formularze federalne i prowincjonalne wymagane przez Canada Revenue Agency (CRA) i poszczególne prowincje. Oprogramowanie jest dostępne dla systemów Windows i Mac i jest dostępne online.

Możesz wypełniać deklaracje podatkowe za pomocą funkcji "EasyStep" lub ręcznie wprowadzając dane do formularzy podatkowych. Przewodnik EasyStep zawiera wywiad krok po kroku, zadający podstawowe pytania. Program wypełnia odpowiednie formularze podatkowe informacjami, które podajesz. Upraszcza to proces zwrotu podatku i eliminuje konieczność rozumienia złożonych formularzy podatkowych i wykonywania ręcznych obliczeń. Przez cały proces EasyStep, TurboTax Canada wyświetla aktualny zwrot podatku lub należną kwotę podatku.

Interfejs EasyStep zapewnia prosty sposób wypełnienia zeznania podatkowego, w dowolnym momencie możesz przejść do "Metody formularzy" ręcznie przeglądać i edytować poszczególne formularze podatkowe. W tym widoku formularze są wyświetlane w formie wydrukowanych formularzy podatkowych, a dane są wprowadzane bezpośrednio w wymaganych polach.

Jeśli mieszkasz w Kanadzie, TurboTax zapewnia prosty sposób wypełniania i składania rocznych podatków. Oprogramowanie zapewnia szereg przydatnych funkcji i gwarantuje dokładne wyniki. Ponadto, jeśli masz za sobą rok podatkowy, TurboTax umożliwia NETFILE zeznanie podatkowe na rok podatkowy 2016. Te funkcje i więcej sprawiają, że TurboTax Canada 2017 jest świetnym rozwiązaniem do składania podatków.

Zaoszczędź 12%, korzystając z naszego promo.

Zaktualizowano: 29 stycznia 2018 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.tt17 – TurboTax Canada 2016 Tax Return

▶ Używane inne rozszerzenia plików Intuit Canada TurboTax 2017

Obsługiwane typy plików
.TT11 TurboTax Canada 2011 Tax Return
.TT16 TurboTax Canada 2016 Tax Return
.TT10 TurboTax Canada 2010 Tax Return
.TT14 TurboTax Canada 2014 Tax Return
.TT13 TurboTax Canada 2013 Tax Return
.TT12 TurboTax Canada 2012 Tax Return
.TT15 TurboTax Canada 2015 Tax Return
Dodatkowe powiązane formaty plików
.Q08 QuickTax 2008 Tax Return
.Q07 QuickTax 2007 Tax Return
.Q09 QuickTax 2009 Tax Return

Zaktualizowano: 13 października 2016 r