Oprogramowanie : Gerbv : Gerbv

Gerbv

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Obsługuje pliki Gerber RS-274X
  • Eksportuje obraz warstwy do popularnych formatów, takich jak PDF i PNG
  • Umożliwia wykonywanie złożonych operacji warstwowych

Gerbv to program typu open source służący do przeglądania plików Gerber. Gerber jest dostępny dla platform Windows i Linux oraz jako część zestawu aplikacji gEDA.

Aplikacja umożliwia przeglądanie plików Gerber RS-274X, a także plików wierceń Excellon i plików CSV. Gerbv może również eksportować obraz warstw do popularnych formatów, takich jak PDF, PNG i SVG. Wraz z obsługą plików program umożliwia wykonywanie złożonych operacji warstwowych, ustawianie kolorów warstw, przeciąganie i upuszczanie warstw w celu zmiany ich kolejności i zmianę polaryzacji warstwy.

Aplikacja służy głównie do przeglądania plików Gerber w formacie RS-274X, które są wysyłane do producentów płytek drukowanych (PCB). Gerbv jest niezawodny i umożliwia użytkownikom wykonywanie różnorodnych czynności, co czyni go dobrym wyborem do pracy z plikami Gerber.

Zaktualizowano: 21 maja 2015 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.gbr – Gerber File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Gerbv 1

Obsługiwane typy plików
.GBS Gerber Bottom Solder Mask Data File
.GTO Gerber Top Overlay Data File
.GML Gerber Mill Layer File
.GBP Gerber Bottom Solder Paste Data File
.GBL Gerber Bottom Layer Data File
.GPI Gerber Photoplotter Information File
.GTP Gerber Top Solder Paste Data File
.GBO Gerber Bottom Overlay Data File
.GTS Gerber Top Solder Mask Data File
.GTL Gerber Top Layer Data File
Dodatkowe powiązane formaty plików