Oprogramowanie : Crick Software : Crick Software Clicker

Crick Software Clicker

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Możliwości przetwarzania tekstu
  • Tablica sterująca
  • Notatki głosowe
  • Realistyczna mowa zwrotna
  • Inteligentny predyktor słów

Crick Software Clicker to narzędzie do czytania i pisania używane przez nauczycieli do tworzenia zasobów programowych dostosowanych do potrzeb uczniów. Program pomaga dzieciom odgrywać bardziej aktywną rolę w procesie uczenia się.

Clicker oferuje funkcje przetwarzania tekstu przeznaczone dla rozwijających się i walczących z czytaniem i pisaniem. Clicker jest dostarczany z narzędziem Clicker Board, które pomaga uczniom przygotować się do pisania. Umożliwia uczniom manipulowanie i łączenie obrazów, słów i dźwięków. Funkcja Notatek głosowych programu pozwala uczniom nagrywać notatki dźwiękowe i ćwiczyć zdania do pracy nad swoimi myślami i pomysłami.

Aplikacja zapewnia realistyczne przekazywanie mowy, które daje uczniom odpowiedni dla wieku głos, z którym mogą identyfikować. Clicker zawiera również wbudowany inteligentny predyktor słów, który zachęca uczniów, którzy walczą o poszerzenie słownictwa.

Clicker jest używany przez nauczycieli, aby pomóc uczniom poprawić ich umiejętność czytania i pisania. Jest również używany do pomocy uczniom z niepełnosprawnością fizyczną, trudnościami w nauce i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Crick Software Clicker to świetne narzędzie dla nauczycieli, którzy chcą zachęcić uczniów do czytania i pisania.

Aktualizacja: 26 kwietnia 2016 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.cdoc – Clicker Document

▶ Używane inne rozszerzenia plików Crick Software Clicker 7

Obsługiwane typy plików
.AWBR WriteOnline WordBar File
.CLKT Clicker Template
.CLKBD Clicker Board Set
.CLKV Clicker Communicator Vocabulary Set File
.CLKW Clicker Word Bank
.CLKP Clicker Object Palette File
.CLKX Clicker Grid Set
.CLKK Clicker Keyboard
.CLKTK Clicker Talk Set File
.CLKB Clicker Books File
.CLKS Clicker Sentences File
.CLKD Clicker Docs File
.CLKM Clicker Matching Set File
.CLKC Clicker Connect Set File
.CROP Crick Software Options File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.DOC Microsoft Word Document
.HTM Hypertext Markup Language File
.HTML Hypertext Markup Language File
.DOCX Microsoft Word Open XML Document