Oprogramowanie : Autodesk : Autodesk EAGLE

Autodesk EAGLE

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Wieloplatformowy program do projektowania PCB
  • Narzędzia do projektowania układów elementów elektronicznych PCB
  • Funkcja języka użytkownika (ULP) włącza funkcje niestandardowe
  • Eksportuj projekt płytki drukowanej do formatu Gerber

Autodesk EAGLE to aplikacja CAD używana do projektowania układu płytki drukowanej (PCB). EAGLE oznacza "Łatwy w użyciu graficzny edytor układów". Jest dostępny dla systemów Windows, OS X i Linux. Autodesk EAGLE był wcześniej znany pod nazwą CadSoft EAGLE.

EAGLE umożliwia tworzenie układu przewodów elektrycznych, procesorów centralnych i innych elementów elektronicznych na płytce drukowanej. Aplikacja oferuje edytor schematów, edytor układów, edytor bibliotek i moduły Autorouter, które pomagają w projektowaniu PCB. Możesz użyć tych modułów do modyfikowania różnych elementów PCB, takich jak warstwy, punkty odniesienia i właściwości obiektu. Program zawiera inne funkcje, takie jak definiowane polecenia, symulacje oraz funkcje importowania i eksportowania danych.

EAGLE zapewnia również funkcję User Language Program (ULP). ULP to programy, które EAGLE może wykonywać w celu modyfikacji wewnętrznych danych, sekwencji instrukcji i tworzenia danych. Są podobne do wtyczek, ponieważ dodają funkcje modyfikowane przez użytkownika do EAGLE. ULP używają rozszerzenia pliku .ULP i są dostępne do pobrania na stronie internetowej Autodesk EAGLE.

Autodesk EAGLE to przydatna aplikacja do płytek PCB. Zapewnia narzędzia do projektowania PCB i obsługuje funkcjonalność ULP. Jeśli jesteś profesjonalistą lub po prostu jesteś hobbystą, najprawdopodobniej znajdziesz Autodesk EAGLE do tego zadania.

Zaktualizowano: 20 lipca 2017 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.brd – EAGLE Circuit Board File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Autodesk EAGLE 8

Obsługiwane typy plików
.ULP EAGLE User Language Program
.SCH EAGLE Schematics File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.GBS Gerber Bottom Solder Mask Data File
.GTO Gerber Top Overlay Data File
.GML Gerber Mill Layer File
.GBP Gerber Bottom Solder Paste Data File
.GBL Gerber Bottom Layer Data File
.GPI Gerber Photoplotter Information File
.GTP Gerber Top Solder Paste Data File
.GBO Gerber Bottom Overlay Data File
.GTS Gerber Top Solder Mask Data File
.PCB Printed Circuit Board Design File
.GTL Gerber Top Layer Data File