Oprogramowanie : Altium : Altium Designer

Altium Designer

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Zarządzaj całym cyklem życia projektu
  • Szybko twórz i testuj swój produkt za pomocą Rapid Prototyping
  • Połącz projekty z systemami zarządzania łańcuchem dostaw
  • Importuj projekty z innych programów do projektowania płytek drukowanych
  • Rozpocznij projektowanie od zera lub użyj szablonu

Altium Designer to program używany do projektowania obwodów drukowanych (PCB), FPGA i oprogramowania wbudowanego. Służy również do powiązanej automatyzacji zarządzania bibliotekami i wersjami.

Projektant daje możliwość tworzenia wysokowydajnych płytek PCB i testowania ich w różnych sytuacjach. Potrafi właściwie zaprojektować osadzone komponenty, aby pasowały do stosu warstw PCB, aby zwiększyć gęstość PCB. Funkcja Menedżer stosów warstw pozwala śledzić stosy warstw i generować raporty dotyczące właściwości stosu warstw. Projektant pozwala również wirtualnie testować zginanie płytki drukowanej i obejmuje testowanie filmów 3D, dzięki czemu można zobaczyć zgięcie w działaniu.

Oprócz projektowania obwodów drukowanych, Altium Designer ma również funkcje upraszczające zarządzanie projektem. Program wykorzystuje ujednolicony model danych, dzięki czemu wszystkie etapy procesu projektowania można łatwo zintegrować. Ułatwia to zarządzanie, aktualizowanie i ponowne wykorzystywanie plików projektowych w łatwy i niezawodny sposób. Aby było jeszcze wygodniej, możesz łączyć projekty bezpośrednio z systemem zarządzania łańcuchem dostaw.

Jeśli szukasz programu, który pomoże w zarządzaniu rozwojem projektu PCB od początku do końca, Altium Designer to świetna opcja. Jego możliwości projektowania PCB i funkcje zarządzania produktem sprawiają, że jest to bardzo potężne narzędzie.

Zaktualizowano: 16 marca 2018 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.pcb – Printed Circuit Board Design File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Altium Designer 18

Obsługiwane typy plików
.BRD EAGLE Circuit Board File
.ASC ASCII Text File
.CKT CircuitMaker File
.CPA CADSTAR PCB Archive File
.TXT Plain Text File
.STP STEP 3D CAD File
.DDB Digidesign Database
.SCH gEDA Schematic File
.OLB OrCAD Symbol Library File
.PDF Portable Document Format File
.CSV Comma Separated Values File
.DSN OrCAD Design File
.DWG AutoCAD Drawing Database File
.STEP STEP 3D Model
Dodatkowe powiązane formaty plików
.DXF Drawing Exchange Format File
.BRD Cadence Allegro PCB Design File
.BRD KiCad PCB Design File
.SCH EAGLE Schematics File
.SCH Strater Scheme File
.SCH KiCad Schematic File
.RTE Navigation Route