Oprogramowanie : Adobe : Adobe FreeHand

Adobe FreeHand

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Zapisuj projekty jako dokumenty Photoshop z nienaruszonymi warstwami
  • Zniekształcanie grafiki i tekstu za pomocą narzędzia koperty
  • Dodaj symbole z dużej biblioteki do swojego projektu
  • Eksportuj swój projekt do Shockwave / Flash

Adobe FreeHand był programem do edycji grafiki wektorowej podobnym do programu Illustrator, innego programu Adobe. Firma Adobe zaprzestała opracowywania programu wkrótce po uzyskaniu prawa własności do niego w celu przeniesienia użytkowników FreeHand do programu Illustrator.

FreeHand był powszechnie używany przez ilustratorów, wydawców i twórców treści internetowych. Jego układ strony i funkcje formatowania tekstu sprawiły, że FreeHand można wykorzystać do efektywnego projektowania publikacji. Wciąż jest dostępny do zakupu w ostatecznej wersji zarówno na Maca jak i Windows.

FreeHand miał wiele przydatnych funkcji, dzięki którym stał się potężnym narzędziem do projektowania. Wykorzystano narzędzie różdżki do szybkiego zaznaczania obiektów i narzędzia lasso w celu wybrania obszarów w oparciu o wybór użytkownika. Miał także wiele opcji eksportu, w tym możliwość eksportowania do dokumentów HTML, Flash i Photoshop.

Jeśli chcesz, aby Adobe ponownie tworzyło program, istnieje grupa o nazwie Free FreeHand Organization, która jest składanie petycji, aby była kontynuowana. Dla tych, którzy nie dbają o FreeHand i po prostu chcą mieć narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej, wystarczy Illustrator.

Aktualizacja: 16 lipca 2014 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.fh11 – FreeHand 11 Drawing File

▶ Używane inne rozszerzenia plików Adobe FreeHand 11

Obsługiwane typy plików
.DRW DESIGNER Drawing
.SWF Shockwave Flash Movie
.TIFF Tagged Image File Format
.AI Adobe Illustrator File
.PSD Adobe Photoshop Document
.GIF Graphical Interchange Format File
.EMF Enhanced Windows Metafile
.CGM Computer Graphics Metafile
.CDR CorelDRAW Image File
.FHD FreeHand Drawing File
.TXT Plain Text File
.BMP Bitmap Image File
.PLT HPGL Plot File
.PICT Picture File
.EPS Encapsulated PostScript File
.PDF Portable Document Format File
.JPG JPEG Image
.TGA Targa Graphic
.RTF Rich Text Format File
Dodatkowe powiązane formaty plików
.FH10 FreeHand 10 Drawing File
.FH4 FreeHand 4 Drawing File
.FH5 FreeHand 5 Drawing File
.FH7 FreeHand 7 Drawing File
.FH9 FreeHand 9 Drawing File
.FH6 FreeHand 6 Drawing File
.FH3 FreeHand 3 Drawing File
.FH8 FreeHand 8 Drawing File