Oprogramowanie : Adobe : Adobe Flash

Adobe Flash

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Najlepsze w branży środowisko do tworzenia bogatych treści internetowych
  • Animacja oparta na obiektach ze ścieżkami ruchu
  • Język skryptowy ActionScript
  • Narzędzia do tłumaczenia i rotacji 3D
  • Obsługa wielu formatów plików graficznych, wideo i audio
  • Wbudowane możliwości rysowania

Adobe Flash to autorskie środowisko do tworzenia treści multimedialnych i interaktywnych. Animacje Flash są zwykle opracowywane na potrzeby witryn internetowych i mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam, menu nawigacyjnych, interfejsów odtwarzania wideo lub gier online. Flash obsługuje grafikę wektorową i rastrową i może być skryptowany przy użyciu języka programowania ActionScript. Flash stał się Adobe Animate w 2016 roku.

Flash zapewnia wiele widoków na wideo, grafikę i edycję kodu źródłowego. Główne okno dokumentu zawiera oś czasu i edytor ruchu, który służy do tworzenia i edycji sekwencji animacji. Palety narzędzi umożliwiają użytkownikom dostęp do zasobów projektu (np. Wideo, obrazów i plików audio), modyfikowanie obiektów i modyfikowanie ustawień projektu. Program Flash udostępnia narzędzia programistyczne do tworzenia niestandardowego kodu ActionScript, który można wykorzystać do tworzenia interaktywnych treści. Edytor kodu obsługuje podświetlanie składni i pomaga skrócić czas programowania dzięki zwijaniu kodu, tagom komentarzy i funkcjom nawigacji związanym z błędami kodu. Flash zawiera wizualny interfejs użytkownika do edycji skryptów, który umożliwia automatyczne uzupełnianie składni. Zapewnia także zaawansowany debugger, aby ręcznie przejść przez kod i zidentyfikować błędy skryptu.

Flash zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad ruchem obiektu. Edytor ruchu obsługuje animację opartą na obiektach, która może stosować animacje (interpolowane ramki przejściowe) do obiektów, a nie klatek kluczowych. Flash obsługuje również splajny Beziera do dodawania krzywych animacji obiektów do poszczególnych atrybutów obiektów i obejmuje zaawansowane funkcje ruchu do animowania obiektów 2D w przestrzeni 3D. Użytkownicy mogą również tworzyć podobne do łańcucha efekty animacji, łącząc obiekty w serii. Animacje można również zapisywać jako niezależne pliki .SWF do odtwarzania w programie Flash Player.

Adobe Flash to dobre narzędzie dla twórców stron internetowych, którzy tworzą reklamy witryny i filmy online. Jest także przydatny dla producentów multimediów, którzy tworzą gry internetowe i inne aplikacje multimedialne. Jeśli należysz do którejś z tych kategorii, powinieneś wypróbować Adobe Flash.

Zaktualizowano: 16 marca 2016 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.fla – Adobe Animate Animation

▶ Używane inne rozszerzenia plików Adobe Flash CC

Obsługiwane typy plików
.DXF Drawing Exchange Format File
.M4V iTunes Video File
.SWF Shockwave Flash Movie
.FLV Animate Video File
.AS ActionScript File
.AIR Adobe AIR Installation Package
.M2V MPEG-2 Video
.CLR Animate Color Set
.ASC ActionScript Communication File
.AIF Audio Interchange File Format
.GIF Graphical Interchange Format File
.PCT Picture File
.SVG Scalable Vector Graphics File
.FXG Flash XML Graphics File
.FLP Flash Project
.F4P Adobe Flash Protected Media File
.BMP Bitmap Image File
.3GP 3GPP Multimedia File
.AVI Audio Video Interleave File
.M1V MPEG-1 Video File
.M2T HDV Video File
.ASND Adobe Sound Document
.MTS AVCHD Video File
.MP3 MP3 Audio File
.M2TS Blu-ray BDAV Video File
.DV Digital Video File
.JSFL Animate JSFL Script File
.JPG JPEG Image
.WAV WAVE Audio File
.MOV Apple QuickTime Movie
.SWT Flash Generator Template
.MPG MPEG Video File
.TGA Targa Graphic
.SWD Flash Debug File
.SWZ Adobe Flash Player Cache File
.MP4 MPEG-4 Video File
.XFL Animate Movie Archive
.SWC Flex Components Archive
.F4V Flash MP4 Video File
.F4A Adobe Flash Protected Audio File
.TIF Tagged Image File
.PNG Portable Network Graphic
Dodatkowe powiązane formaty plików
.TIFF Tagged Image File Format
.3GP2 3GPP Multimedia File
.3GPP 3GPP Media File
.AI Adobe Illustrator File
.PSD Adobe Photoshop Document
.MPE MPEG Movie File
.EMF Enhanced Windows Metafile
.M2P Maxthon 2 Browser Plugin File
.FLS Flash Lite Sound Bundle
.FH10 FreeHand 10 Drawing File
.FT10 FreeHand 10 Drawing Template
.SPL FutureSplash Animation
.FT7 FreeHand 7 Drawing Template
.QTIF QuickTime Image File
.FT8 FreeHand 8 Template
.FH7 FreeHand 7 Drawing File
.FH9 FreeHand 9 Drawing File
.3P2 3GPP Multimedia File
.AIFF Audio Interchange File Format
.HTML Hypertext Markup Language File
.QT Apple QuickTime Movie
.JPE JPEG Image
.QTM Apple QuickTime Movie File
.PICT Picture File
.MPEG MPEG Movie
.MFP Macromedia FlashPaper Document
.AU Audio File
.JPEG JPEG Image
.SD2 Sound Designer II File
.PIC Generic Picture File
.PNTG MacPaint Graphic File
.DIB Device Independent Bitmap File
.SND Sound File
.SGI Silicon Graphics Image File
.VP6 TrueMotion VP6 Video File
.FH11 FreeHand 11 Drawing File
.TOD JVC Everio Video Capture File
.FT9 FreeHand 9 Drawing Template
.FH8 FreeHand 8 Drawing File
.WMF Windows Metafile
.3GPP2 3GPP2 Multimedia File
.FT11 FreeHand 11 Drawing Template