Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .fme

.fme Rozszerzenie pliku

Typ pliku FME Mapping File

Twórca Safe Software
Kategoria Pliki GIS
Format Text

Czym są pliki plik FME?

Plik mapowania danych przestrzennych stworzony przez FME Workbench, program do tłumaczenia danych wizualnych dołączony do FME Desktop; przechowywane w postaci zwykłego tekstu i zawiera "funkcje" i "fabryki", które manipulują danymi przestrzennymi pomiędzy różnymi formatami.

Więcej informacji

Aplikacja FME Workbench natywnie zapisuje projekty jako pliki .FMW . Możesz jednak zapisać plik w formacie FME, wybierając Plik → Zapisz jako ... i wybierając "Plik mapowania FME" z listy rozwijanej.

UWAGA: Pliki FME mogą być uruchamiane przez FME Universal Translator, który jest również dołączony do FME Desktop.

Programy, które otwierają FME pliki
Windows
Safe Software FME Desktop

Informacje o plikach FME

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .fme i jak go otworzyć.

Typ pliku FME Mapping File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.