Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fmw

.fmw Rozszerzenie pliku

Typ pliku FME Workbench File

Twórca Safe Software
Kategoria Pliki GIS
Format Binary

Czym są pliki FMW?

Projekt zapisany przez FME Workbench, program do tłumaczenia danych przestrzennych dołączony do pakietu FME Desktop; zawiera ustawienia manipulacji danymi przestrzennymi, przechowywane jako układ wizualny; może przechowywać zestawy danych wejściowych, właściwości translacji i ustawienia wyjściowe.

Więcej informacji

Projekty FME Workbench mogą odczytywać dane z wielu relacyjnych formatów baz danych, a także plików tekstowych i kilkudziesięciu zastrzeżonych formatów. Z uwagi na to, że program obsługuje szeroki zakres formatów danych, jest nazywany przestrzennym programem ETL (Extract, Transform, Load).

Programy, które otwierają pliki FMW
Windows
Safe Software FME Desktop

Informacje o plikach FMW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FMW i jak go otworzyć.

Typ pliku FME Workbench File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.