Otwórz Linux Command i Unix Command

The otwarty() polecenie systemowe wywołanie linux konwertuje nazwę ścieżki na deskryptor pliku – małą, nieujemną liczbę całkowitą do użycia w kolejnych operacjach we / wy, tak jak czytać, napisaćitd. Gdy wywołanie powiedzie się, zwrócony deskryptor pliku będzie najniższym deskryptorem pliku, który nie jest aktualnie otwarty dla procesu. To wywołanie tworzy nowy otwarty plik, który nie … Czytaj dalej Otwórz Linux Command i Unix Command