Jak naprawić błędy związane z nie odnalezieniem lub brakiem pliku D3dx9_42.dll

Problemy z D3dx9_42.dll są w ten czy inny sposób spowodowane przez problem z Microsoft DirectX. Plik d3dx9_42 DLL jest jednym z wielu plików zawartych w kolekcji oprogramowania DirectX. Ponieważ DirectX jest używany przez większość gier opartych na systemie Windows i zaawansowanych programów graficznych, błędy d3dx9_42.dll zwykle pojawiają się tylko podczas korzystania z tych programów. Lifewire … Czytaj dalej

Otwórz Linux Command i Unix Command

The otwarty() polecenie systemowe wywołanie linux konwertuje nazwę ścieżki na deskryptor pliku – małą, nieujemną liczbę całkowitą do użycia w kolejnych operacjach we / wy, tak jak czytać, napisaćitd. Gdy wywołanie powiedzie się, zwrócony deskryptor pliku będzie najniższym deskryptorem pliku, który nie jest aktualnie otwarty dla procesu. To wywołanie tworzy nowy otwarty plik, który nie … Czytaj dalej