Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xct

.xct Rozszerzenie pliku

Typ pliku XVI32 Character Conversion Table File

Twórca N/A
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki XCT?

Plik XCT zawiera tablicę konwersji znaków utworzoną przez XVI32, darmowy edytor heksadecymalny. Przechowuje tabelę znaków ANSI i ASCII oraz znaki, do których są konwertowane po wpisaniu w XVI32. Pliki XCT są przechowywane w postaci zwykłego tekstu.

Więcej informacji

Plik XCT jest używany przez XVI32 do zapisywania konwersji zestawów znaków. Możesz edytować plik XCT, aby dostosować, które znaki są konwertowane na inne znaki w programie. Plik umożliwia ładowanie różnych zestawów konwersji znaków w różnym czasie.

Możesz utworzyć plik XCT, wybierając Szukaj → Konwersja znaków ... i klikając [b] Zapisz tabelę [/ m].

Możesz załadować plik XCT, wybierając Szukaj → Konwersja znaków ... i klikając [b] Załaduj tabelę [/ m].

XVI32 zawiera kilka fabrycznie zainstalowanych plików XCT zawierają różne konwersje zestawu znaków. Pliki XCT to DOSWIN.XCT, WINDOS.XCT, WINEBCUS.XCT, EBCUSWIN.XCT, WINEBCDE.XCT i EBCDEWIN.XCT.

Programy, które otwierają pliki XCT
Windows
XVI32

Informacje o plikach XCT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XCT i jak go otworzyć.

Typ pliku XVI32 Character Conversion Table File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.