Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pfs

.pfs Rozszerzenie pliku

Typ pliku PhotoFiltre Studio Saved Selection File

Twórca Antonio Da Cruz
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki PFS?

Plik PFS jest plikiem wyboru utworzonym przez PhotoFiltre Studio, program do retuszowania obrazów. Zawiera współrzędne używane przez narzędzie wyboru wieloboku edytora graficznego w celu rysowania linii między podanymi współrzędnymi. Pliki PFS są przechowywane w postaci zwykłego tekstu.

Więcej informacji

Kiedy kod w pliku PFS jest uruchamiany przez PhotoFiltre Studio, współrzędne są połączone liniami. Po osiągnięciu ostatniej współrzędnej linia łączy się z punktem początkowym. Ściśle mówiąc, plik wyboru jest zwykłym zwykłym plikiem tekstowym, ale jest zapisywany w pliku PFS zamiast pliku .TXT .

Programy, które otwierają pliki PFS

Informacje o plikach PFS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PFS i jak go otworzyć.

Typ pliku PhotoFiltre Studio Saved Selection File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.