Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki lvix

.lvix Rozszerzenie pliku

Typ pliku Lightworks Video Index File

Twórca EditShare
Kategoria Pliki wideo
Format N/A

Czym są pliki LVIX?

Plik stworzony przez Lightworks, program umożliwiający edycję wideo; zawiera metadane wideo i audio dotyczące plików multimedialnych .MP4 i .MOV używanych przez Lightworks; przywoływany przez Lightworks w celu udoskonalenia procesu edycji; podobny do pliku .MXF .

Więcej informacji

Po zaimportowaniu wideo do Lightworks tworzony jest plik LVIX. Będzie on znajdować się w folderze "Materiał" Lightworks o tej samej nazwie, co importowany materiał wideo, ale z dołączonym rozszerzeniem LVIX. Jeśli zaimportowany film ma nazwę V00P00J.mp4, nowy plik będzie miał postać V00P00J.mp4.lvix.

UWAGA: Pliki .VIX są takie same jak pliki LVIX, ale są używane dla plików multimedialnych .MTS .

Programy, które otwierają pliki LVIX

Informacje o plikach LVIX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem LVIX i jak go otworzyć.

Typ pliku Lightworks Video Index File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.