Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki jpw

.jpw Rozszerzenie pliku

Typ pliku World File for JPEG

Twórca ESRI
Kategoria Pliki GIS
Format Text

Czym są pliki JPW?

Plik światowy JPEG wykorzystywany przez aplikacje systemu informacji geograficznej (GIS); przechowuje lokalizację, skalę i obrót mapy zapisanej jako obraz JPEG; służy do kojarzenia obrazów rastrowych z lokalizacjami światowymi, na przykład w przypadku zdjęć satelitarnych z lotu ptaka.

Więcej informacji

Pliki JPW są zapisywane w formacie zwykłego tekstu. Zawierają serię linii definiujących rozmiar pikseli X i Y, współczynniki rotacji / ścinania oraz współrzędne światowe X i Y, które odpowiadają środkowi górnego lewego piksela obrazu.

UWAGA: Pliki JPW nie zawierają rzeczywistych danych obrazu. Zazwyczaj są zapisywane jako osobny plik danych obok pliku .JPG .

Programy, które otwierają pliki JPW
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Blue Marble Geographics Global Mapper
Linux
ESRI ArcReader

Informacje o plikach JPW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem JPW i jak go otworzyć.

Typ pliku World File for JPEG, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.