Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki bdt3

.bdt3 Rozszerzenie pliku

Typ pliku BEEDOCS Timeline 3D 3 Document

Twórca BEEDOCS
Kategoria Pliki wideo
Format Binary

Czym są pliki BDT3?

Dokument stworzony przez BEEDOCS Timeline 3D wersja 3, aplikacja używana do tworzenia interaktywnych historycznych osi czasu 3D; przechowuje zdarzenia historyczne, z których każde jest mapowane na osi czasu; może zawierać zdjęcia, daty, dźwięki, wideo, notatki i inne informacje o zdarzeniach; mogą być udostępniane w Internecie, przez iTunes lub wideo z YouTube lub jako wstawka w prezentacji Apple Keynote.

Więcej informacji

UWAGA: Wersja 2 osi czasu 3D korzysta z rozszerzenia .BDT2 .

Programy, które otwierają pliki BDT3

Informacje o plikach BDT3

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem BDT3 i jak go otworzyć.

Typ pliku BEEDOCS Timeline 3D 3 Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.