Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki bdt2

.bdt2 Rozszerzenie pliku

Typ pliku BEEDOCS Timeline 3D 2 Document

Twórca BEEDOCS
Kategoria Pliki wideo
Format Binary

Czym są pliki BDT2?

Dokument stworzony przez BEEDOCS Timeline 3D 2, program służący do przechwytywania osi czasu i wydarzeń historycznych; mogą obejmować zdjęcia, daty, dźwięki, wideo, notatki i inne informacje o zdarzeniach; służy do dzielenia osi czasu za pośrednictwem filmów lub interaktywnych prezentacji.

Więcej informacji

Projekty 3D osi czasu mogą być publikowane jako interaktywne linie czasu w Internecie, jako wideo na YouTube lub iTunes, lub jako część prezentacji Keynote.

UWAGA: Oś czasu 3D wersja 3 używa .BDT3 rozszerzenie.

Programy, które otwierają pliki BDT2

Informacje o plikach BDT2

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem BDT2 i jak go otworzyć.

Typ pliku BEEDOCS Timeline 3D 2 Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.