Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki appref-ms

.appref-ms Rozszerzenie pliku

Typ pliku Microsoft Application Reference File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki APPREF-MS?

Plik referencyjny aplikacji używany przez ClickOnce, platformę Microsoft używaną do wdrażania i uruchamiania zdalnych aplikacji internetowych; zawiera lokalny lub zdalny link do aplikacji; często używane do włączania łączy z Menu Start systemu Windows.

Więcej informacji

Plik APPREF-MS i odpowiadające im pliki .APPLICATION są włączane przez platformę Microsoft .NET. Po aktywowaniu pliku APPREF-MS z hiperłącza internetowego, ClickOnce może sprawdzać dostępność aktualizacji, instalować i uruchamiać program.

Programy, które otwierają pliki APPREF-MS
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft ClickOnce

Informacje o plikach APPREF-MS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem APPREF-MS i jak go otworzyć.

Typ pliku Microsoft Application Reference File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.