Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ale

.ale Rozszerzenie pliku

Typ pliku Avid Log Exchange File

Twórca Avid Technology
Kategoria Pliki wideo
Format Text

Czym są pliki ALE?

Plik bazy filmowej utworzony w formacie Avid Log Exchange (ALE); zapisane w formacie tekstowym ASCII rozdzielanym tabulatorami i zawiera dziennik zdjęć filmowych, wideo i audio; używany w procesie przesyłania danych filmowych między systemami.

Więcej informacji

Pliki ALE przechowują zarówno schemat (kolumny bazy danych), jak i zawartość filmowej bazy danych. Przykładowe pola mogą zawierać identyfikatory rolki aparatu, nazwy ścieżek wideo, daty wykonania, czasy rozpoczęcia i zakończenia, soundrolle i opisy.

Programy, które otwierają pliki ALE
Windows
Avid Media Composer
Avid Xpress
Macintosh
Apple Final Cut Pro
Avid Media Composer
Avid Xpress

Informacje o plikach ALE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ALE i jak go otworzyć.

Typ pliku Avid Log Exchange File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.