Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to nie to samo


Często mylone, to dwie powiązane ze sobą, ale różne technologie: sztuczna inteligencja tworzy architekturę, uczenie maszynowe ją ulepsza

Często słyszymy o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, dwóch terminach, których wspólnym mianownikiem są najnowsze rewolucje w technologii. Ale czym jest sztuczna inteligencja i czym różni się od uczenia maszynowego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od opisania tych dwóch technologii oddzielnie. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, choć są ze sobą ściśle powiązane, nie są tym samym. Bardziej poprawne byłoby określenie ich jako dwie strony tej samej monety. Sztuczna inteligencja, to w istocie nauka, która od lat dąży do stworzenia maszyn zdolnych do podejmowania decyzji w sposób całkowicie autonomiczny. Od razu nasuwa się skojarzenie z robotami. Z kolei zaawansowane uczenie to algorytm, który sprawia, że komputery stają się jeszcze bardziej inteligentne.

Sztuczna inteligencja

Jeszcze nie zrozumiałeś? Cóż, kilka bardziej konkretnych przykładów pomoże Ci lepiej zrozumieć te dwie koncepcje. Sztuczną inteligencję można zdefiniować jako naukę, która opracowuje architekturę potrzebną do tego, aby maszyny funkcjonowały jak ludzki mózg. Czy słyszałeś kiedyś o sieciach neuronowych? Jest to system komputerowy, który stara się symulować biologiczne sieci neuronowe. Ostatecznym celem AI (sztucznej inteligencji) jest, jak wspomniano powyżej, stworzenie komputerów o podobnych (jeśli nie takich samych) zdolnościach rozumowania jak ludzie.


Uczenie maszyn

Uczenie maszyn, z drugiej strony, jest algorytmem, który pozwala inteligentnym maszynom doskonalić się w czasie, tak jak ludzki mózg. Bez zaawansowanego uczenia się nie byłoby bowiem możliwe "wprawienie w ruch" sztucznej inteligencji. Weźmy przykład. Samochody samokierujące opierają się zarówno na sztucznej inteligencji, jak i na zaawansowanym uczeniu się. Dzięki uczeniu maszynowemu samochód jest w stanie zapamiętać przebytą trasę lub rozpoznać i ominąć napotkane wcześniej przeszkody. Krótko mówiąc, dzięki zaawansowanej nauce, komputery ze sztuczną inteligencją uczą się.